KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Biblioteka

Biblioteka Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo (UKCS) djeluje u okviru Instituta za naučnoistraživački rad i razvoj.

Nastala je reorganizacijom, transformacijom i integracijom bibliotečke službe kliničkih disciplina bivšeg UMC-a, odnosno UKCS -a u okviru novoformiranog Instituta za NIR i razvoj, ratne 1993.godine.

U sastav Biblioteke Instituta za NIR i razvoj ušle su praktično sve postojeće, male biblioteke kliničkih disciplina UKCS, koje su funkcionirale u okviru klinika/instituta (16 biblioteka). Od 1998. god. Bibliotečka služba je locirana u renoviranoj zgradu Instituta za NIR i razvoj s postojećim - novoformiranim fondom i opremom. Biblioteka Instituta preuzima ulogu centralne biblioteke UKCS, i obavlja bibliotečko-informacionu djelatnost za sve klinike/institute UKCS.Elementarni / primarni cilj bibliotečko-informacione službe Kliničkog centra je obezbjeđivanje izvora naučno-stručnih informacija, korisnicima, ne samo Kliničkog centra, već i ostalim zdravstvenim radnicima srodnih zdravstvenih i biomedicinskih institucija u naučno-istraživačkom i stručnom radu, te riješavanju brojnih kliničkih, dijagnostičkih, terapijskih i edukacionih problema medicinske nauke i kliničke prakse. Ima veliku ulogu u transferu znanja, podržavajući mlade ljekare u izradi magisterija, doktorata, istraživačkih projekata, seminarskih radova na postdiplomskim i doktorantskim studijima i sl. Uz to pruža i pronalazi potrebne informacije i studentima medicine, te ostalih biomedicinskih fakulteta (Farmaceutskog, Stomatološkog, Fakulteta zdravstvenih studija) u izradi seminarskih i diplomskih radova, te drugim oblicima edukacije.Klinički centar je vrhunska tercijarna biomedicinska ustanova sa visokodiferenciranom djelatnošću (istraživačkom, dijagnostičko-terapijskom, preventivnom i edukacionom) i razvijenom medicinskom tehnologijom, pa samim tim raste i potreba za recentnim informacijama i multimedijalnim nosiocima koje prate sofisticiranu tehnologiju i dijagnostiku. Permanentna edukacija medicinskih stručnjaka i intenzivna naučno-istraživačka djelatnost usložnjava i djelatnost bibliotečko-informacione službe. Uz standardne i opće bibliotečke poslove - selekciju, prikupljanje i nabavku, sređivanje, te bibliografsku i semantičku obradu dokumenata (katalogiziranje i klasificiranje), odvija se paralelno i informacijsko-komunikacijski rad s korisnicima, te intenzivno pretraživanje elektronskih baza podataka na zahtjev korisnika. Obrada dokumenata vrši se u adekvatnom programu (primjena NLM klasifikacije i MeSH tezaurusa) koji omogućava kompjutersko, multiaspektno pretraživanje po više elemenata - autoru, predmetu, stručnoj oblasti i sl. Uz to se i dalje izrađuju lisni katalozi, koji se manuelno pretražuju. Pretraživanje na zahtjev korisnika se vrši putem Interneta, a uz to bibliotekari-informatičari educiraju korisnike u pretraživanju elektronskih baza (EBSCO, MEDLINE, HINARI, EMBASE, WHO, Free Journals i sl.). Bitno je zadovoljiti osnovni informacijski princip - recentna i adekvatna informacija u pravo vrijeme i u određene svrhe.
 
Biblioteka kreira i izrađuje vlastitu bazu podataka - u relevantnom programu "Bibliografija radova Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu od 1985. godine pa nadalje". Prvi dio bibliografije je publikovan 2003.god. pod naslovom "Bibliografija radova Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu 1985-2000", a drugi dio je publikovan 2011.god pod naslovom „Bibliografija radova Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu 2001-2010". U toku je izrada bibliografije od 2011.god. pa do daljnjeg (najvjerovatnije za period od 10 godina). Bibliografija se može multiaspektno pretraživati: po autoru, predmetnoj odrednici - ključnoj riječi, izdavaču, godini, naslovu i sl.

Biblioteka vodi bibliotečku statistiku i godišnji izvještaj o radu, kao i godišnju inventuru fonda. U svakodnevnom radu (zaduživanju, razduživanju, korištenju informacijsko-komunikacijskih tehnologija - IKT) koristi se propisima "Pravilnika o radu Biblioteke", pretraživanje medicinskih baza podataka i traženje drugih informacija, edukacija korisnika u pretraživanju baze podataka i Interneta, uputstva za citiranje literature, kao i usluga „pitajte bibliotekara putem el. pošte" – bibliotekanir@kcus.ba

OSOBLJE BIBLIOTEKE
Biljana Jandrić, prof.
Svjetlana Baroševčić, prof. engleskog jezika

Telefon: +387 33 297-264;
Fax.+387 33 297 806
e-mail: bibliotekakcus@kcus.ba ; svjetlana.barosevcic@kcus.ba

Radno vrijeme:
08,00-16,00 h svaki radni dan

PROSTORIJE: 230 m2
a. Prostor za rad 30 m2
b. Čitaonica 45 m2
c. Sala za periodiku + predavaona 155 m2

OPREMA
(police i vitrine za knjige i časopise, čitalački i radni stolovi i stolice, kompjuteri sa štampačima, CD-RW)

FOND BIBLIOTEKE
a) MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE:
Naslova: 8605
(kapitalni udžbenici, priručnici, atlasi, tematske monografije u užem smislu, rječnici, enciklopedije, leksikoni, vodiči i sl.)

b) SERIJSKE PUBLIKACIJE
Časopisi/periodika: 286 naslova
- tekućih naslova: 58 naslova
- ugašenih naslova: 228 naslova
Sekundarne/Bibliografije: 55 naslova

c) OSTALA NEKNJIŽNA GRAĐA:
CD-ROM knjige, CD-naslovi časopisa
+ CD Medline: 165 kom
video-kaseta: 14 kom
Slajd atlas: 10 kom

INTERNET
Biblioteka je otvorenog tipa i slobodnog pristupa. U okviru biblioteke na raspolaganju vam je usluga Internet pristupa, dok traje radno vrijeme Biblioteke.

 

NOVE MEDICINSKE, INOSTRANE KNJIGE U BIBLIOTECI 2014.


Knjige koje možete pogledati u našoj biblioteci

 
 
Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.