KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju

Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju djeluje unutar vodeće medicinske ustanove u BiH pružajući najveći broj kardiovaskularnih operacija, te po raznovrsnosti i složenosti operacija i procedura, prednjači u BiH. Operacije obuhvataju široki dijapazon operativnih tehnika kardiovaskularnih bolesti, od neonatalne do najstarije dobi. Operacioni blok se sastoji od klasične, endoskopske i hibridne kardiohirurške sale.


1. Odjeljenje za kardiohirurgiju sa operacionim salama

-sve vrste operativnih zahvata na srcu i velikim krvnim sudovima sa ili bez upotrebe mašine za vantjelesni krvotok
-pedijatrijska kardiohirurgija
-minimalno - invazivna i endoskopska kardiohirurgija
-hibridne kardiohirurške operacije


2. Odjeljenje za vaskularnu hirurgiju sa operacionim salama

-sve vrste vaskularnih zahvata uključujući rekonstruktivne elektivne i hitne operacije, te operacije povreda krvnih žila
-endovaskularne procedure


3. Odjeljenje intenzivne terapije i njege

-najsavremenije i visoko sofisticirano opremljena intenzivna njega trećeg nivoa, sa 12 kreveta
-omogućava preoperativnu i postoperativnu intenzivnu terapiju sa kontinuiranim invazivnim hemodinamskim monitoringom i niz savremenih, dijaganostičkih i terapeutskih intervencija iz oblasti kardiovaskularnih oboljenja


4. Specijalističko konsultativne ambulante sa dijagnističkim kabinetima
-ambulantno - dijagnistički kabineti u kojima se mogu vršiti sve invazivne i neinvazivne dijagnostičke pretrage iz domena kardiovaskularne hirurgije sa ili bez upotrebe anestezije


Doc. dr. Nermir Granov Šef Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju

kardiovaskularna.hirurgija@kcus.ba

Glavna sestra klinike

tel. +387 33 298 385

Sekretarijat

tel. +387 33 297 941

Odjeljenje za kardiohirurgiju i vaskularnu hirurgiju

tel. +387 33 298 403

Intenzivna njega

tel. +387 33 298 172

Ambulanta - uz i holter

tel. +387 33 298 101

Ambulanta za elektrostimulaciju srca

tel. +387 33 298 219

Ambulanta hirurška

tel. +387 33 298 197

Objavljeno 1.8.2018 u 10:22
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 15 beba, od toga 8 dječaka i 7 djevojčica. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine KCUS pregledana su 203 pacijenta. U internističkoj ambulanti 82, a u hirurškoj ambulanti 121 pacijenta.