KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Historijat - Sestrinstvo


Sestrinstvo se, danas, razvija kao i svaka druga znanost, i tako postupamo i u UKCS jer želimo da pratimo svjetska gibanja, jer, naš rad je naše ogledalo i promocija UKCS u cjelini.

U Londonu je 1860. godine osnovana prva škola za obrazovanje medicinskih sestara, a u Bosni i Hercegovini – Zdravstveni odsjek za Bosnu i Hercegovinu broj 8464, nadleštvo Državna bolnica Sarajevo broj 3354 od 30.4. 1921. godine, otvorena je Škola za bolničarke.

I zato, uzmite aktivnog učešća, učinite svoj radni dan svojim zadovoljstvom i punoćom. Polje vašeg rada je vrlo široko od djece do ljudi na zalasku života, i svi oni ponešto nauče i od vas. Zato ovaj poziv traži, s punim pravom, svu vašu ljudskost i predanost pozivu. A to nema svoju cijenu. Zato su medicinske sestre, duša bolnice, one koje će prve priskočiti i pomoći mu da se privikne i to što lakše podnese.

Medicinska sestra u provođenju svoje djelatnosti dužna je primjenjivati svoje najbolje stručno znanje, poštujući načela prava pacijenata, etička i stručna načela koja su u funkciji zaštite zdravlja stanovništva i svakog pacijenta osobno.

Medicinska sestra je kao profesionalnu tajnu dužna čuvati sve podatke o zdravstvenom stanju pacijenta.

 

Objavljeno 1.8.2018 u 10:22
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 15 beba, od toga 8 dječaka i 7 djevojčica. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine KCUS pregledana su 203 pacijenta. U internističkoj ambulanti 82, a u hirurškoj ambulanti 121 pacijenta.