KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

KCUS i ove godine podržao kampanju EUROMELANOMA 2017.

Petak 23. jun/lip 2017.

Euromelanoma je panevropski projekat/kampanja u kojoj učestvuju 33 evropske zemlje koja promoviše i širi informacije o prevenciji, ranoj dijagnozi i liječenju raka kože. Kampanju vode dermatolozi, a aktivnosti su usmjerene na javnost, ali i naučnu zajednicu s ciljem podizanja svijesti o raku kože, načinima prepoznavanja malignih promjena i njihove prevencije.

 

Podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da više od 3 miliona Evropljana godišnje oboli od nekog oblika malignog tumora kože, koji je najčešći zloćudni tumor u ljudi te tumor sa najbrže rastućom incidencijom od svih malignih tumora. Incidenca melonoma, kao najopasnijeg od svih malignih tumora kože, raste godišnje od 3-7% u ovisnosti od geografskog područja.

 

Ciljevi kampanje Euromelanoma su besplatni pregledi kože koji bi omogućili rano prepoznavanje raka kože, ali i otkrivanje osoba sa melanomom ili drugim oblicima raka kože u ranom stadiju, kao i osoba sa povećanim rizikom za obolijevanje. Budući da je uočavanje promjena na koži moguće na vrijeme, od velikog je značaja educirati javnost o važnosti redovnog pregledavanja kože i otkrivanja sumnjivih promjena u najranijoj fazi, kada je i mogućnost izlječenja potpuna.

 

Primarna prevencija raka kože vrlo je važna i podrazumjeva smanjenje izloženosti kože UV zračenju zbog njegovog kumulativnog kancerogenog djelovanja. Istraživanja su pokazala da se samo 14% građana štiti od sunca tokom cijele godine. Cilj kampanje je skrenuti pažnju da se od štetnog UV zračenja treba štititi ne samo u toku ljetnih mjeseci već tokom čitave godine čime se značajno smanjuje rizik od oštećenja kože i očiju.

 

U okviru Kampanje "Euromelanoma 2017" Klinika za kožne i spolne bolesti KCUS, 6. juna 2017. Godine, omogućila je besplatne preglede pacijenata sa promjenama na koži sumnjivim na maligne tumore kože.

 

U toku kampanje pregledana su 234 pacijenta, kod 25 pacijenata postavljena je dijagnoza bazocelularnog karcinoma, 25 lezija suspektno na prekanceroze i carcinoma in situ,a 4 pacijenta su imali promjene suspektne na maligni melanom. Kod većeg broja pacijenata uočeni su displastični nevusi koji zahtjevaju redovne kontrole dermatologa.

 

Značajno je napomenuti da je u ovogodišnjoj kampanji otkriven manji broj pacijenata sa malignim melanomom, što je rezultat višegodišnjeg održavanja ove javno-zdravstvene Kampanje i podizanja svijesti o prevenciji i potrebi redovnih pregleda.

 

Euromelanoma tim su činili: prof. dr. Emina Kasumagić-Halilović, šef Klinike, mr.sci.dr. Hana Helppikangas, prim.dr. Almira Selmanagić, prim. mr.sci.dr. Jasmina Muhović, mr.sci.dr. Mersiha Krupalija-Fazlić, kao i specijalizanti dr. Mediha Hasić, dr. Sihana Čekić-Čaušević, dr. Hana Smajlović, dr. Kerim Alendar, dr. Haris Varupa.

 

S obzirom da primarna prevencija podrazumjeva i aktivnosti podizanja svijesti građanstva o značaju karcinoma kože, Udruženje Melanoma u BiH je organizovalo i vanjske aktivnosti: edukativna predavanja u školama, besplatne preglede kože i dijeljenje edukativnog materijala - Trg djece Sarajeva.

KCUS
KCUS - Utorak 22. maj/svi 2018.
Novi MRI aparat zvanično počeo raditi
Objavljeno 14.5.2018 u 08:18
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 26 beba, od čega 14 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 411 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 271, a u internističkoj 140 pacijenata.