NASLOVNA TELEFONSKI IMENIK FAQ
°C vrijeme
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je11 beba, od toga 6 dječaka i 5 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 219 pacijenata. U internističkoj ambulanti 97, a u hirurškoj ambulanti 122 pacijenata.
Objavljeno : 17.1.2018 u 00:00 Svi izvještaji
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je11 beba, od toga 6 dječaka i 5 djevojčica.
U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 219 pacijenata. U internističkoj ambulanti 97, a u hirurškoj ambulanti 122 pacijenata.
Facebook stranica Youtube kanal
BOS
ENG
Smanji tekst
Povečaj tekst
BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU
ETIČKA LINIJA
ANONIMNA PRIJAVA NEPRAVILNOSTI
+387 (0) 33 297 000
Centrala UKCS Informacije
O UKCS-U KLINIKE I SLUŽBE ODNOSI S JAVNOŠĆU KONKURSI I OGLASI ZAKONI KONTAKTI INFORMACIJA ZA PACIJENTE

Klinička apoteka


Klinička apoteka je OJ-a u sastavu UKCS-a (Apoteka zatvorenog tipa), koja po organizacionoj šemi pripada Kabinetu Generalnog direktora UKCS-a.
Klinička apoteka kao posebna organizaciona cjelina postoji od osnivanja Zemaljske bolnice u Sarajevu.
Trenutno Apoteka raspolaže sa relativno dobrom opremom za rad, ima izgrađen informacioni sistem na nivou UKCS-a, educiran stručni kadar i dobru organizaciju poslova što joj omogućava da uspješno obavlja sve zadatke iz svoje djelatnosti koje joj svakodnevno nameću potrebe svih O.J. UKCS-a.
Radno vrijeme:

Radno vrijeme je:
  • Radnim danom u vremenu od 08 do 16 časova.
Djelatnost Apoteke:
Zadatak Kliničke apoteke je da vrši nabavku i snabdijevanje gotovim lijekovima, medicinskim sredstvima i pomagalima, instrumentima, dijagnostičkim sredstvima, hemikalijama, te galenskim i magistralnim pripravcima iz vlastite proizvodnje, svih O.J. Kliničkog centra.
Služi kao nastavna baza za edukaciju srednjeg medicinskog kadra - farmaceutskih tehničara, magistara farmacije i određenih vrsta specijalizacija.

Odjel Klinička farmakologija:
Klinička farmakologija je znanstvena disciplina koja uključuje sve aspekte odnosa između lijekova i njihove primjene u ljudi. Povezuje bazičnu nauku sa kliničkom medicinom, odnosno predstavlja medicinsku disciplinu koja na znanstvenim osnovama kombinira farmakološku i kliničku ekspertizu u jedinstvenom cilju poboljšanja efikasnosti i sigurnosti kliničke primjene lijekova.

Osnovne funkcije kliničke farmakologije su:
1) poboljšanje zdravstvene brige o pacijentu kroz promociju sigurnije i efikasnije primjene lijekova;
2) povećanje postojećeg znanja o lijekovima kroz istraživanja;
3) prenos znanja kroz edukaciju;
4) obezbjeđenje usluga kao što su analize, informacije o lijekovima, savjeti o dizajnu studija i slično.

Svoj rad zasniva na najrelevantnijim informacijama i saznanjima iz oblasti primjene lijekova kao i internacionalnih pravila koja se odnose na provođenje kliničkih ispitivanja lijekova, praćenje potrošnje i neželjenih efekata lijekova kao i humane toksikologije, te racionalizacije potrošnje lijekova.

Mr.ph. Dubravka Aleksić – Jovanović šef Kliničke apoteke,

tel. 266-840
tel. Sekretar
tel. 297-224
fax. 298-308
kapoteka@kcus.ba

Odjeljenje prijema i izdavanja lijekova

tel. 297-562
tel. 297-312
tel. 298-250

Odjeljenje za izradu galenskih i magistralnih pripr.,

tel. 297-347
tel. 298-045
tel. 298-596

Služba za nabavku lijekova

tel. 298-142
tel. 298-444
tel. 298-445
fax. 266-841

Glavni tehničar

tel. 298-096

Expedit

tel. 297-899

Služba AOP-a

tel. 297-875
tel. 298-028

Klinička farmakologija

tel. 297-395
tel. 297-077
tel. 297-078

tel. 297-090
tel. 298-400
tel. 298-357