KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Klinička hemija i biohemija


Osnovna djelatnost Kliničke hemije i biohemije
OJ Klinička hemija i biohemija  je organizaciona jedinica UKCS-a koja obavlja laboratorijsku biohemijsko-hematološku djelatnost primarnog, sekundarnog i tercijalnog - visoko diferenciranog nivoa zdravstvene zaštite za sve pacijente klinika, instituta, poliklinike  UKCS-a, te domova zdravlja, analize koje pripadaju tercijalnoj zaštiti.


NOVE DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE

U OJ Klinička hemija i biohemija u periodu od  I – VI 2012. godine smo zanovili opremu sa hematološkim analizatorima Cell Dyn-Saphire u Laboratoriju za hematologiju  i Cell Dyn- Ruby u Urgentnom laboratoriju.

U Laboratoriji "Jezero” od maja 2012. godine za potrebe Pedijatrijske klinike i GAK-a radi se HbA1C do 14 sati radnim danima. Mokraćna kiselina, jonski kalcij, karboksihemoglobin i methemoglobin se rade kao rutinske analize u toku 24 sata.

U Laboratoriji za hormone uveli smo slijedeće analize: slobodni betaHCG, PAPP-A (doubl test na Down-ov sindrom), AFP, HCG, UE3 (tripl test na Down-ov sindrom), DHEA-s, androstendion, SHBG i eritropoetin.

U Laboratoriju za hematologiju i hemostazu rade se  retikulociti sa automatskih analizatora Advia 2120i i Cell Dyn-Saphire te retikulirani trombociti sa automatskog analizatora Cell Dyn-Saphire.

U Odjeljenju za automatizaciju sa pripadajućim laboratorija analize NGAL, B12 i Folati rade se rutinski a analiza pro-GRP sporadično.

U OJ  Klinička hemija i biohemija u periodu od  I – VI 2012. godine od kadra  primljeno je na neodređeno 5 laboratorijskih tehničara i 1 dipl. ing hemije, a 3 doktora medicine na 12 mjeseci.

 

 

prim. mr.ph. Suzana Tihić – Kapidžić šef Kliničke hemije i biohemije

k.biohemija@kcus.ba

Šef OJ

tel. +387 33 297 037

Glavni laborant OJ

tel. +387 33 297 036

Tehnički sekretar OJ

tel. +387 33 297 501
fax. +387 33 297 844

I - Odjeljenje za Urgentnu dijagnostiku sa odsjecima

tel. +387 33 297 321
tel. +387 33 297 149

KUM

tel. +387 33 298 108

Centar za srce

tel. +387 33 298 183

II - Odjeljenje za automatizaciju

tel. +387 33 297 733

- Laboratorij za toksikološke nokse, markere i nivoe lijekova

tel. +387 33 297 664

- Laboratorij za enzime i izoenzime

tel. +387 33 297 549

- Laboratorij za lipide i glicide

tel. +387 33 297 665

III - Odjeljenje za hematologiju i hemostazu

tel. +387 33 297 358

- Laboratorij za koagulaciju

tel. +387 33 298 325

- Laboratorij za biohemijsko-citološku analizu urina

tel. +387 33 297 701

- Laboratorij pri Infektivnoj klinici

tel. +387 33 298 466

- Odsjek prijema i separacije humanog materijala

tel. +387 33 297 313

IV - Odjeljenje za proteine, imunohemiju i NPN spojeve

tel. +387 33 297 655

- Laboratorij za hormone

tel. +387 33 297 879

V - Biohemijski laboratorij “Jezero”

tel. +387 33 566 514

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.