KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Klinička patologija, citologija i humana genetika

Osnovna djelatnost Klinike:

Klinička patologija i citologija je osnovana 2002. godine, a od 2005. godine je preuzela kompletnu dijagnostičku djelatnost iz domena anatomske patologije za Univerzitetski klinički centar Sarajevo.

Rutinska dijagnostika svih segmenata anatomske patologije.

Broj biopsija: cca 14.000 godišnje
4.500 citoloških nalaza
500 nalaza protočne citometrije
950 citogenetskih nalaza
500 nalaza (5000 analiza) protočne citometrije godišnje
Broj intraoperativnih biopsija godišnje: 700
Broj autopsija: cca 50-70 godišnje

Imunohistohemijski laboratorij posjeduje preko 100 različitih antitijela namijenjenih za dijagnostiku malignih i nemalignih oboljenja. Laboratorij za CISH vrši odredjivanje amplifikacije HER-2/neu gena, kod pacijentica sa karcinomom dojke. Imunohistohemijski nalaz se piše direktno sa opisom i morfologijom. Ukoliko smatramo da se treba decidno izjasniti o tipu tumora obično radimo imunohistohemijsko bojenje.

Uveli smo molekularnu dijagnostiku od 2007 godine.

Jedini u državi radimo FISH metodu za translokacije koje daju podatak kliničaru o prognozi pacijenta pa se na taj način pacijenti selektiraju za autolognu transplantaciju.
Radimo molekularni monitoring za praćenje leukemija.

Uveli smo citogenetske analize za amnionsku tekućinu.
Uveli smo analize kariograma, ne samo za hematološke pacijente nego i za pacijente sa pedijatrije.
Od 2009. godine uveli smo protočnom citometriju za brzu dijagnostiku hematoloških oboljenja.
U planu je i uvođenje molekularnih analiza iz parafinskih blokova.
Uvođenje analiza određivanja mutacija za tumore bubrega, debelog crijeva i kože.

OJ Klinička patologija i citologija organizira jednom godišnje „Bryan Warren škola patologije" u saradnji sa British Division of the International Academy of Pathology.

Više informacija o aktivnostima klinike potražite na linku "Ostale informacije" koji se nalazi na meniju lijevo.

Doc. dr. Nurija Bilalović, šef Kliničke patologije i citologije

tel. +387 33 298 263
tel. +387 33 298 364
fax. +387 33 297 826
kcuspatologija@kcus.ba

Ljekarska soba: Dr. Vranić

tel. lokal: 7034

Ljekarska soba citologa: Dr. Silajdžić-Brkić

tel. lokal: 8406

Soba mladih ljekara:

tel. lokal: 7854

Laboratorija za humanu genetiku

tel. +387 33 298 405

Objavljeno 14.5.2018 u 08:18
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 26 beba, od čega 14 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 411 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 271, a u internističkoj 140 pacijenata.