KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Klinika urgentne medicine


Djelatnost:

Konceptualno Klinika urgentne medicine  (KUM) čini jedinstvenu i savremenu kliničku jedinicu prema svim ACEP standardima (American College of Emergency Physicians).

Osnovni cilj i zadatak KUM-a je da prepozna, prati i započne inicijanli tretman svih hitnih stanja sa posebnom pažnjom na bolesti i povrede koje ugrožavaju život. U KUM-u kao interdisciplinarnoj jedinici, uz timski rad specijalista urgentne medicine,, hirurgije, interne medicine, radiologije i anesteziologije provodi se trijaža hitnih hirurških, internističkih i neuroloških stanja po važećim protokolima, stabilizacija i reanimacija teško bolesnih i povrijeđenih pacijenata, intenzivna terapija, dijagnostika. Kod životno ugroženih traumatiziranih pacijenata postoje mogućnosti za primjenu prvog operacijskog perioda prema opće prihvaćenim ISS klasifikaciji i AIS kategorizaciji.

Klinika urgentne medicine osnovana je 1994. godine. Prostorno, kadrovski i opremom omogućava kontinuiranu edukaciju studenata Medicinskog fakulteta, Stomatološkog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija, te ljekarima na specijalizaciji.

O klinici:

Klinika urgentne medicine je glavni ulaz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu gdje se provodi trijaža,dijagnostika i tretman svih hitnih stanja sa posebnom pažnjom na bolesti i ozljede koje mogu ugroziti život. Osnovni cilj i zadatak je prepoznavanje, praćenje i početni tretman pacijenata sa po život opasnim ozljedama i bolestima. U Klinici urgentne medicine su objedinjene dijagnostičke procedure tako da pacijent dobije dijagnozu i tretman u kratkom vremenskom periodu na jednom mjestu. Klinika urgentne medicine osnovana je 1994. godine. Prostorno, kadrovski i opremom omogućava kontinuiranu edukaciju studenata Medicinskog fakulteta, Stomatološkog fakulteta i Visoke zdravstvene škole, te ljekarima na specijalizaciji.

prof. dr Dželaludin Junuzović V.D. šefa Klinike

tel. +387 33 297 708
fax. +387 33 297 824
kum@kcus.ba

Glavna sestra klinike MR SENADA DŽEBO DMS

tel. +387 33 297 979

TEHNIČKI SEKRETAR KLINIKE

tel. +387 33 277 020
fax. +387 33 250 830

HIRURŠKA AMBULANTA

tel. +387 33 297 708

INTERNISTIČA AMBULANTA

tel. +387 33 297 189

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.