KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Klinika za anesteziju i reanimaciju (KAR)


Klinika se bavi zdravstvenom djelatnošću kroz pružanje specijalističko-konsultativne zaštite a na zahtijev OJ UKCS-a.


Osnovna djelatnost Klinike:

Osnovna djelatnost Klinike su anestezija i reanimacija, terapija bola i intenzivno liječenje. Bavi se i nastavno obrazovnim radom, te naučnoistraživačkim radom.

Prim. mr. sci. med. dr. Amela Katica Mulalić šef Klinike

tel. +387 33 297 141
fax. +387 33 297 841
anestezija.kcus@kcus.ba

Tehnički sekretar

tel. +387 33 297 576
fax. +387 33 297 841

Ljekarska soba

tel. +387 33 298 427
tel. +387 33 298 426
tel. +387 33 298 421

Ljekarska soba

tel. +387 33 298 424
tel. +387 33 298 425
tel. +387 33 298 420

Ljekarska soba

tel. +387 33 298 429
tel. +387 33 298 439

DIP VI SPRAT

Intenzivna njega

tel. +387 33 297 131

Soba za odmor

tel. +387 33 298 446

Administracija

tel. +387 33 298 443

Ljekarska soba

tel. +387 33 297 261

Dežurni ljekar

tel. +387 33 298 447

Glavna sestra

tel. +387 33 297 715

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.