NASLOVNA TELEFONSKI IMENIK FAQ
6°C vrijeme
IZVJEŠTAJ - KUM U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 405 pacijenata. U internističkoj ambulanti 172, a u hirurškoj ambulanti 233 pacijenta. IZVJEŠTAJ - KLINIKA ZA PORODILJSTVO U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođene su 24 bebe, od toga 15 dječaka i 19 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 405 pacijenata. U internističkoj ambulanti 172, a u hirurškoj ambulanti 233 pacijenta.
Objavljeno : 20.2.2017 u 12:20 Svi izvještaji
IZVJEŠTAJ - KUM U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 405 pacijenata. U internističkoj ambulanti 172, a u hirurškoj ambulanti 233 pacijenta. IZVJEŠTAJ - KLINIKA ZA PORODILJSTVO U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođene su 24 bebe, od toga 15 dječaka i 19 djevojčica.
U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 405 pacijenata. U internističkoj ambulanti 172, a u hirurškoj ambulanti 233 pacijenta.
Facebook stranica Youtube kanal
BOS
ENG
Smanji tekst
Povečaj tekst
BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU
ETIČKA LINIJA
ANONIMNA PRIJAVA NEPRAVILNOSTI
+387 (0) 33 297 000
Centrala UKCS Informacije
O UKCS-U KLINIKE I SLUŽBE ODNOSI S JAVNOŠĆU KONKURSI I OGLASI ZAKONI KONTAKTI

Klinika za bolesti uha, nosa i grla

 
Osnovna djelatnost klinike:
Klinika obezbjeđuje operativni i konzervativni tretman kod otorinolaringoloških pacijenata i to: hiruških oboljenja uha - kongenitalne malformacije,  ugradnja kohlearnog   implantata, funkcionalni i rekonstruktivni zahvati, mikrohirurgija uha, hiruških oboljenja nosa, tumori, funkcionalno-rekonstruktivni zahvati, hirurgija vrata (obuhvata širok spektar aktivnosti od  hirurgije endokrinih žlijezda, štitne i paratireoidne žlijezde, razvojnih anomalija  vrata brahijalne ciste, tireoglosalni duktusi, dijagnostika hematoloških oboljenja, PHD verifikacija limfoma, kao i dijagnostika tumora izvan domena ORL – metastatska oboljenja),
hirurgija jednjaka,
hirurgija traheje,
dijagnostika i tretman poremećaja sluha i ravnoteže,
dijagnostika oboljenja i poremećaja glasa i govora,
logopedski tretman.
 
Nove dijagnostičke i terapijske procedure:

Od operativnih procedura od 2003. godine uvedene su : 
- Cochlearna implantacija
- Hirurgija baze lobanje (lateralni i medijali pristup)
- Hirurgija kongentalnih malformacija glave i vrata
- Hirurgija cervikalnog  jednjaka
- Hirurgija trahealnih stenoza
- Segmentalna vaskularna hirurgija vrata
- Hirurgija paratireoidnih žlijezda
- Ekstazivne operativne procedure uznapredovalih maligniteta glave i vrata sa primarnom i sekundarnom rekonstrukcijom
- Slobodni transfer tkiva
- Osim endovideolaringoskopije i stroboskopije koji su uvedeni 2002.godine, od 2011 je uvedena analiza glasa.
 
Logopedski pregled- rehabilitacija
Oprema - logopedski set
 
Od 2010.godine u sklopu logopedskog pregleda i rehabilitacije uveden je i eksterni interface za podešavanje govornog procesora (Cochlearni Implantat).
 
Pored tonalne liminarne audiometrije, timpanometrije, evocirani slušni potencijal, kalorijski test, test rotacije, ispitivanje sluha u slobodnom polju sa slušnim aparatima i Cochlearnim implantatom od 2010. godine uvedena je otoakustička emisija.
 
Oprema – audiometar, timpanometar, aparat za ABR (evocirani slušni potencijal), zvučnici za slobodno polje, kalorstim, rotaciona stolica, Frenzlove naočale, echoscreen (aparat za otoakustičku emisiju). Kada su u pitanju terapeutske procedure prate se savremeni tokovi terapeutskog tretmana.
 
 

Prof. dr. Adnan Kapidžić, šef Klinike

tel. +387 33 297 196
fax. +387 33 298 582
kcusorl@bih.net.ba

Glavni tehničar ORL Safet Bibić,dmt

tel. +387 33 297 348

Ambulanta u DIP- u n/a

tel. + 387 33 297 640

Kabinet za audiologiju n/a

tel. + 387 33 297 657

Kabinet za fonijatriju n/a

tel. + 387 33 298 360

Logoped n/a

tel. + 387 33 298 288

Bolesnička odjeljenja n/a

tel. + 387 33 297 197
tel. + 387 33 297 198

Dežurni ljekar

tel. +387 33 297 281

Ljekarska soba 2

tel. +387 33 297 285

Ljekarska soba 3

tel. +387 33 297 286