NASLOVNA TELEFONSKI IMENIK FAQ
6°C vrijeme
IZVJEŠTAJ - KUM U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 405 pacijenata. U internističkoj ambulanti 172, a u hirurškoj ambulanti 233 pacijenta. IZVJEŠTAJ - KLINIKA ZA PORODILJSTVO U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođene su 24 bebe, od toga 15 dječaka i 19 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 405 pacijenata. U internističkoj ambulanti 172, a u hirurškoj ambulanti 233 pacijenta.
Objavljeno : 20.2.2017 u 12:20 Svi izvještaji
IZVJEŠTAJ - KUM U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 405 pacijenata. U internističkoj ambulanti 172, a u hirurškoj ambulanti 233 pacijenta. IZVJEŠTAJ - KLINIKA ZA PORODILJSTVO U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođene su 24 bebe, od toga 15 dječaka i 19 djevojčica.
U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 405 pacijenata. U internističkoj ambulanti 172, a u hirurškoj ambulanti 233 pacijenta.
Facebook stranica Youtube kanal
BOS
ENG
Smanji tekst
Povečaj tekst
BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU
ETIČKA LINIJA
ANONIMNA PRIJAVA NEPRAVILNOSTI
+387 (0) 33 297 000
Centrala UKCS Informacije
O UKCS-U KLINIKE I SLUŽBE ODNOSI S JAVNOŠĆU KONKURSI I OGLASI ZAKONI KONTAKTI

Klinika za gastroenterohepatologiju

Klinika za gastroenterohepatologiju je osnovana 1974. godine. Za prvog šefa je imenovan prof.dr. Hasan Hadžijahić, potom prof. dr.Mehmed Gribajčević, prof. dr. Rusmir Mesihović i prof. dr. Zora Vukobrat-Bijedić. 2014. godine je osnovan Institut za gastroenterohepaotlogiju.

Institut za gastroenterohepatologiju prati najnovija dostignuća u dijagnostici i terapiji gastroenterohepatoloških oboljenja zahvaljujući kontinuiranoj edukaciji liječničkog osoblja u eminentim centrima u svijetu, te svakodnevnim praćenjem informacija iz oblasti gastroenterologije na autoriziranim web stranicama gastroenterohepatoloških udruženja u svijetu.

Liječnici Instituta su članovi internacionalnih asocijacija:

·EASL ( European Association of the Study of the Liver Disease),

·ESGE ( European Society of Gastrointestinal Endoscopy)

·IDCA ( International Digestive Cancer Alliance)

·AGA (American Gastroenteroenterology Association),

·ASGE ( American Society of gastrointestinal Endoscopy)

·ESPEN , ( European Society of Perenteral and Enteral Nutrition)

·ESGAR, ( European Society of Gastrointestinal radiology)

·ASNEMGE ( Association of National European and Mediteranean Societies of Gastroenterology).

·WGO ( World Gastroenterology Organization)

·OMED ( World organization for digestive endoscopy)

Zabilježena je kontinuirana uspješnost u naučnom radu realizacijom naučnih projekata putem Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i međunarodnih projekata, kao i objavom velikog broja radova u indeksiranim medicinskim časopisima te nekoliko univerzitetskih udžbenika. Ostvarena je saradnja sa uglednim ustanovama iz oblasti endoskopije i transplantacijske medicine u inostranstvu(Istanbul Memorial Hospital, Maryland Baltimor Millitary Hospital, Bologna, Kings College Hospital London). Od 2004. godine se redovno svake godine, na najvišoj profesionalnoj razini održavaju dvodnevne Gastroenterološke škole i konferencija uz učešće i internacionalnih predavača te workshop sesijom sa live prezentacijom iz endoskopskih sala Instituta.

U skladu sa novim smjernicama u dijagnostici i terapiji gastrointestinalnih oboljenja od strane nadležnih udruženja uvedene su i nove dijagnostičke i terapeutske procedure.

Djelatnosti istituta su sljedeće:

- Proksimalna i distalna endoskopija, single i double baloon enteroskopija, capsula endoscopy, zaustavljanje krvarenja (mehanička i injekciona hemostaza), dilatacija, plasiranje stentova na različitim nivoima probavne cijevi (ezofagealni, pilorični, duodenalni , kolorektalni samoekspandibilni stent SEMS), vađenje stranog tijela, ligiranje i skleroziranje ezofagealnih varikoziteta, plasiranje Sengstaken-Blakemor sonde, argon plazma koagulacija krvarećih sudova u želucu i dvanaestopalačnom crijevu, skleroziranje hemoroidalnih nodusa, polipektomije, endoskopska submukozna disekcija (ESD), endoskopska mukozna resekcija (EMR), narrow band imaging (NBI), chromoendoscopy,perkutana endoskopska gastrostoma (PEG), perkutani ultrazvuk, ciljane i slijepe biopsije jetre, plasiranje nazogastrične sonde, djagnostička i terapeutska abdominalna punkcija

- Dijagnostički i terapeutski ERCP, ERCP sa biopsijom papile, brush citologijom,ekstrakcijom konkremenata iz bilijarnog stabla i implantacijom plastičnog/ metalnog stenta u bilijarno stablo, ERCP sa balon dilatacijom žučnih vodova, drenažom pankreatične pseudociste, plasiranjem nazobilijarnog katetera,Perkutana transhepatalna holangiografija (PTC) sa uspostavljanjem drenaže

- Dijagnostički i terapeutski endoskopski ultrazvuk (EUS), endoskopski ultrazvučni pregled gornjeg gastrointestinalnog trakta i rektuma sa finoiglenom biopsijom (FNA), EUS drenaža pankreatične ciste sa postavljanjem teflonskog gastro-cisto stenta, EUS drenaža pankreatične ciste sa postavljanjem metalnog gastro-cisto stenta, EUS vođena bilio-želučana drenaža

- Fibrotest i fibroscan, liječenje hroničnog B i C hepatitisa i autoimunog hepatitisa

- Uspješna primjena biološke terapije monoklonalnim antitijelima (anti-TNF antitijela)kao najsavremenije terapije u svijetu u liječenju IBD

 


Sekretarijat klinike

tel. +387 33 297 246

DIP ambulanta

tel. +387 33 297 659