KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Klinika za gastroenterohepatologiju

Klinika za gastroenterohepatologiju je osnovana 1974. godine. Za prvog šefa je imenovan prof.dr. Hasan Hadžijahić, potom prof. dr.Mehmed Gribajčević, prof. dr. Rusmir Mesihović i prof. dr. Zora Vukobrat-Bijedić.

Klinika za gastroenterohepatologiju prati najnovija dostignuća u dijagnostici i terapiji gastroenterohepatoloških oboljenja zahvaljujući kontinuiranoj edukaciji liječničkog osoblja u eminentim centrima u svijetu te svakodnevnim praćenjem informacija iz oblasti gastroenterologije na autoriziranim web stranicama gastroenterohepatoloških udruženja u svijetu.


Ljekari Klinike su članovi internacionalnih asocijacija:

·EASL ( European Association of the Study of the Liver Disease),
·ESGE ( European Society of Gastrointestinal Endoscopy)
·IDCA ( International Digestive Cancer Alliance)
·AGA (American Gastroenteroenterology Association),
·ASGE ( American Society of gastrointestinal Endoscopy)
·ESPEN , ( European Society of Perenteral and Enteral Nutrition)
·ESGAR, ( European Society of Gastrointestinal radiology)
·ASNEMGE ( Association of National European and Mediteranean Societies of Gastroenterology).
·WGO ( World Gastroenterology Organization)
·OMED ( World organization for digestive endoscopy)

Zabilježena je kontinuirana uspješnost u naučnom radu realizacijom naučnih projekata putem Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i međunarodnih projekata, kao i objavom velikog broja radova u indeksiranim medicinskim časopisima te nekoliko univerzitetskih udžbenika. Ostvarena je saradnja sa uglednim ustanovama iz oblasti endoskopije i transplantacijske medicine u inostranstvu(Istanbul Memorial Hospital, Maryland Baltimor Millitary Hospital, Bologna, Kings College Hospital London). Od 2004.godine do 2015.godine su održavane dvodnevne Gastroenterološke škole i konferencija uz učešće i internacionalnih predavača te workshop sesijom sa live prezentacijom iz endoskopskih sala Klinike.

U skladu sa novim smjernicama u dijagnostici i terapiji gastrointestinalnih oboljenja od strane nadležnih udruženja uvedene su i nove dijagnostičke i terapeutske procedure.


Djelatnosti Klinike su sljedeće:

-Proksimalna i distalna endoskopija, single i double baloon enteroskopija, capsula endoscopy, zaustavljanje krvarenja (mehanička i injekciona hemostaza), dilatacija, plasiranje stentova na različitim nivoima probavne cijevi (ezofagealni, pilorični, duodenalni , kolorektalni samoekspandibilni stent SEMS), vađenje stranog tijela, ligiranje i skleroziranje ezofagealnih varikoziteta, plasiranje Sengstaken-Blakemor sonde, argon plazma koagulacija krvarećih sudova u želucu i dvanaestopalačnom crijevu, skleroziranje hemoroidalnih nodusa, polipektomije, endoskopska submukozna disekcija (ESD), endoskopska mukozna resekcija (EMR), narrow band imaging (NBI), chromoendoscopy,perkutana endoskopska gastrostoma (PEG), perkutani ultrazvuk, ciljane i slijepe biopsije jetre, plasiranje nazogastrične sonde, djagnostička i terapeutska abdominalna punkcija

-Dijagnostički i terapeutski ERCP, ERCP sa biopsijom papile, brush citologijom,ekstrakcijom konkremenata iz bilijarnog stabla i implantacijom plastičnog/ metalnog stenta u bilijarno stablo, ERCP sa balon dilatacijom žučnih vodova, drenažom pankreatične pseudociste, plasiranjem nazobilijarnog katetera,Perkutana transhepatalna holangiografija (PTC) sa uspostavljanjem drenaže

-Dijagnostički i terapeutski endoskopski ultrazvuk (EUS), endoskopski ultrazvučni pregled gornjeg gastrointestinalnog trakta i rektuma sa finoiglenom biopsijom (FNA), EUS drenaža pankreatične ciste sa postavljanjem teflonskog gastro-cisto stenta, EUS drenaža pankreatične ciste sa postavljanjem metalnog gastro-cisto stenta, EUS vođena bilio-želučana drenaža

-Fibrotest i fibroscan, liječenje hroničnog B i C hepatitisa i autoimunog hepatitisa

-Uspješna primjena biološke terapije monoklonalnim antitijelima (anti-TNF antitijela)kao najsavremenije terapije u svijetu u liječenju IBD

 


prim. dr. sc. Amra Puhalović šef klinike za gastroenterohepatologiju

fax. +387 33 297 822
gastro@kcus.ba

Sekretarijat klinike

tel. +387 33 297 246
fax. +387 33 298 822

GLAVNA SESTRA KLINIKE

tel. +387 33 298 180

ODJELJENJE ZA KLINIČKU HEPATOLOGIJU

tel. +387 33 297 242

ODJELJENJA ZA KLINIČKU GASTROENTEROLOGIJU SA DIJAGNOSTIČKOM I TERAPEUTSKOM ENDOSKOPIJOM

tel. +387 33 297 758

DIP ambulanta

tel. +387 33 297 659

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.