KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju


Počeci razvoja maksilofacijalne hirurgije datiraju od 1962. godine kada je na Medicinskom fakultetu formiran Stomatološki odsjek. Zdravstvena djelatnost je obavljena u prostorima Hirurške klinike.
Od 1965. godine Klinika se nalazi u sastavu Otorinolaringologije. Novi prostor Klinike datira od 2015. u kome se i danas nalazi. Od 1992. godine u sastavu Klinike su i prostorije u DIP-u u kome se nalazi ambulantno-polikliničko odjeljenje.
 
Osnovna djelatnost Klinike:
Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju tretira i liječi slijedeća stanja:
- maligne i benigne tumore glave, vrata i baze lobanje, uključujući regionalne metastaze sa plastično-rekonstruktivnim zahvatima na koštanim i mekim tkivima,
- kranio-maksilofacijalne povrede mekih i koštanih struktura sa tretmanom njihovih posljedica i plastično-rekonstruktivnim zahvatima,
- regionalna rekonstruktivna hirurgija sa slobodnim transplantatima koštanog i mekog tkiva uključujući i mikrovaskularnu hirurgiju i transfer,
- kongenitalne i stečene deformitete mekih i koštanih tkiva, kranio-maksilo-facijalnog masiva uključujući tretman urođenih rascjepa usana, alveolarnog grebena i nepca,
- ortognata hirurgija,
- oboljenja i poremećaji temporo-mandibularnog zgloba,
- oboljenja pljuvačnih žlijezda,
- oboljenja facijalnog i trigemitalnog živca, te akutna i hronična stanja bola,
- estetska hirurgija,
- specifična i nespecifična infektivna stanja koštanih i mekih tkiva regije glave i vrata,
- endoskopska hirurgija.
 
Nove dijagnostičke i terapeutske procedure
Na Klinici su uvedene između ostalog:
- endoskopska hirurgija u sklopu koje se radi funkcionalna endoskopija sinusa nosa i paranazalnih šupljina,
- bimaksilarna osteotomija kod deformiteta lica i vilica
- transfacijalni pristup tumorima baze lobanje kao i
- lateralni mandibularni pristup na tumore korjena jezika.

Prof. dr. Tarik Mašić, šef Klinike

tel. +387 33 298 611
maksilofacijalna@kcus.ba

Tehnički sekretar

tel. +387 33 298 610
fax. +387 33 298 583

Glavna sestra klinike

tel. +387 33 298 612

Centralni sestrinski nadzor (informacije o stanju pacijenta)

tel. +387 33 298 613

Dežurni ljekar

tel. +387 33 298 614

Interventna sala

tel. +387 33 298 615

Odjel pojačane njege

tel. +387 33 298 616

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.