KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Klinika za porodiljstvo

Klinika za porodiljstvo ima stručnu, znanstvenu i edukativnu djelatnost. Bavi se specijalizovanom polikliničkom i bolničkom djelatnošću. Prati zdravstveno stanje žena i novorođenčadi.

Djelatnost:

- Obavljaju se porođaji i vrši zbrinjavanje porodilje i novorođenčeta nakon poroda.

- Individualno se omogućava prisustvo muža na porodu.

- Vrši se uzimanje krvi iz pupčanika za matične stanice.

- Vrši prijem, dijagnostičku terapiju i tretman svih komplikacija u trudnoći i hroničnih bolesti u trudnoći.

- Obavlja neinvazivnu i invazivnu prenatalnu dijagnostiku svih patoloških stanja i bolesti vezanih za trudnoću.

- Vrši uzimanje plodne vode kod trudnica sa opterećenom anamnezom vezanom za genetska oboljenja.

- Prima i zbrinjava sve žene porođene fiziološkim porodom i žene porođene carskim rezom.

- Prima i zbrinjava novorođenčad koje zahtjevaju intenzivan neonatološki nadzor i tretman.

- Roming In „Baby frendly" što znači da novorođenče cijelo vrijeme boravi uz majku.

- Obavlja kompletnu UZV dijagnostiku 3D i 4D Color Doppler-om.

- Vrši CTG nadzor fetusa.

- Kroz prijemnu akušersku ambulantu vrši trijažu i prijem pacijentica na Kliniku.

- Obavlja konzilijarno konsultativne preglede na tercijalnom nivou.

Na Klinici se odvija nastava i edukacija za studente, stažere, specijalizante.prim. Mr.sci.med.dr. Mohamed Abou El Ardat, šef klinike

tel. + 387 33 213 861
tel. + 387 33 250 284
tel. + 387 33 250 260
fax. + 387 33 213 861
fax. + 387 33 213 861

Centrala

tel. + 387 33 250 250

Porođajne sale

tel. + 387 33 250 259

Puerperij

tel. + 387 33 250 282

Patologija trudnoće

tel. + 387 33 250 316

Neonatologija

tel. + 387 33 250 313

Dijagnostika i poliklinika

tel. + 387 33 250 285

Objavljeno 18.6.2018 u 11:00
Tokom praznika u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 35 beba, od toga 18 dječaka i 17 djevojčica. - Tokom praznika u Klinici urgentne medicine pregledano je 633 pacijenta. U internističkoj 241, a u hirurškoj ambulanti 392 pacijenata.