NASLOVNA TELEFONSKI IMENIK FAQ
6°C vrijeme
IZVJEŠTAJ - KUM U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 405 pacijenata. U internističkoj ambulanti 172, a u hirurškoj ambulanti 233 pacijenta. IZVJEŠTAJ - KLINIKA ZA PORODILJSTVO U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođene su 24 bebe, od toga 15 dječaka i 19 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 405 pacijenata. U internističkoj ambulanti 172, a u hirurškoj ambulanti 233 pacijenta.
Objavljeno : 20.2.2017 u 12:20 Svi izvještaji
IZVJEŠTAJ - KUM U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 405 pacijenata. U internističkoj ambulanti 172, a u hirurškoj ambulanti 233 pacijenta. IZVJEŠTAJ - KLINIKA ZA PORODILJSTVO U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođene su 24 bebe, od toga 15 dječaka i 19 djevojčica.
U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 405 pacijenata. U internističkoj ambulanti 172, a u hirurškoj ambulanti 233 pacijenta.
Facebook stranica Youtube kanal
BOS
ENG
Smanji tekst
Povečaj tekst
BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU
ETIČKA LINIJA
ANONIMNA PRIJAVA NEPRAVILNOSTI
+387 (0) 33 297 000
Centrala UKCS Informacije
O UKCS-U KLINIKE I SLUŽBE ODNOSI S JAVNOŠĆU KONKURSI I OGLASI ZAKONI KONTAKTI

Klinika za radiologiju

Rendgen institut je osnovan 1925 god. Za prvog šefa je imenovan prim.dr.Junuz Čustović koji je na toj dužnosti ostao do 1945 god.
- Potom 1946 god. za šefa Instituta je imenovan Prof.dr.Stevo Radivojević
- 1952 god. šef Instituta je bio dr.Fretz Guensberg
- 1960 god. šef Instituta je bio prim.dr. Drago Volfram
- 1974 god. šef Instituta je bio Doc.dr.Antun Lovrinčević
- 1991 god. šef Instituta je bio Prim.dr. Nijaz Fazlagić
- 1992 god. za šefa Instituta je izabran Prof.dr.Faruk Dalagija
- 2005 god. šef Instituta Prof.dr. Lidija Lincender
- 2009 god .šef Instituta Prof.dr. Šerif Bešlić
- 2011 god. – sada šef Klinike za radiologiju je Prof.dr. Sandra Vegar – Zubović.
Osnovna djelatnost klinike: dijagnostičko- interventno invanzivna.

Pored klasičnih, standardnih radioloških procedura na Klinici se rade i sljedeće procedure tercijarnog nivoa:

-CT koronarografija
- CT kolonoskopija
- CT denzitometrija
- CT urografija
- MR enterografija
- MR fetusa
- MR srca
- MR spektroskopija
- MR perfuzija
- MR dojke
- MR pregled cijelog tijela (evaluacija metastaza i evaluacija multiplog mijeloma)
- MRI angiografija
- MRCP
- Perkutana nefrostoma kod odraslih i djece
- Postavljanje stent uretera
- Sklerozacija cista
- Postavljanje PORT sistema
- Stentiranje arterija
- Embolizacija AVM
- Koilovanje moždanih aneurizmi
- PTA donjih elstremiteta i stentiranje karotidnih arterija
- UMCG (VUS)
- Muskuloskeletni UZ
- UZ nerava
-UZ pluća kod djece

-UZ abdomena i malih regija
- Streotaksija dojke

Klinika za radiologiju prati najnovija dostignuća u domenu radiologije zahvaljujući kontinuiranoj edukaciji liječničkog osoblja u eminentnim centrima u svijetu, te svakodnevnim praćenjem informacija iz oblasti radiologije na autoriziranim web stranicama radioloških udruženja u svijetu.
Liječnici Klinike za radiologiju su članovi internacionalnih udruženja, kao što su:
- European Society for Paediatric Research - ESPR
- European Society of Neuroradiology - ESNR
- European Society of Musculoskeletal radiology - ESSR
- World Molecular Imaging Society - WMIS
Dok su inženjeri medicinske radiologije članovi:
-Evropske asocijacije centralno evropskih zemalja
-EFRS-a i dr.
Zabilježena je kontinuirana uspješnost u naučnom radu kroz realizaciju naučnih projekata zajedno s drugim klinikama, kao i objavljivanjem velikog broja radova u indeksiranim medicinskim časopisima, te objavljivanjem nekoliko univerzitetskih udžbenika.
Ostvarena je saradnja s uglednom ustanovom Hacettepe gdje su radiolozi u nekoliko navrata bili na edukaciji.
Od 2002 god. se svake godine održavaju Ultrazvučne škole:
- UZ škola bazičnog UZ abdomena
- Tečaj Color dopplera s radionicom, a od 2013.god uvedena je i UZ škola muskuloskeletnog sistema.
Stalnim educiranjem osoblja Klinika stiče uslove za uvođenje novih procedura kao što su:
-Elastografija
-Tromboliza inkranijalnih arterija
-Vertebro plastika i cemento plastika
-RF ablacija tumora
-Ozon terapija diskusa kičme
A 2014.god. zajedno sa Klinikom za nuklearnu medicinu se pristupilo realizaciji PET/CT-a.


Prof.dr. Sandra Vegar-Zubović, šef klinike

tel. +387 33 297 541
sandra.vegar@gmail.com

Tehnički sekretar

tel. +387 33 297 541
fax. + 387 33 297 811

Recepcija za izdavanje nalaza

tel. 387 33 297 533

Vrijeme izdavanja nalaza u terminu od 8 do 14 sati.

Narudžbe od 12 do 13 sati

Snimanje CD-a od 13 do 14 sati (na zahtjev pacijenta ili ljekara)

Recepcija MRI

tel. +387 33 298 226

MRI dijagnostika

tel. +387 33 298 229

Interventna i vaskularna dijagnostika

tel. +387 33 298 496
tel. +387 33 298 401

Pedijatrijska radiologija

tel. +387 33 297 731

Glavni tehničar Klinike Nađida Begić

tel. +387 33 297 548
tel. +387 33 297 007

RTG kabinet na Ortopediji

tel. +387 33 297 674

RTG kabinet na Pedijatriji

tel. +387 33 566 400

RTG kabinet na KUM-u

tel. +387 33 297 768