NASLOVNA TELEFONSKI IMENIK FAQ
19°C vrijeme
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 13 beba, od toga 9 dječaka i 4 djevojčice. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 215 pacijenata. U internističkoj 95, a u hirurškoj ambulanti 120 pacijenata.
Objavljeno : 26.4.2017 u 10:00 Svi izvještaji
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 13 beba, od toga 9 dječaka i 4 djevojčice.
U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 215 pacijenata. U internističkoj 95, a u hirurškoj ambulanti 120 pacijenata.
Facebook stranica Youtube kanal
BOS
ENG
Smanji tekst
Povečaj tekst
BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU
ETIČKA LINIJA
ANONIMNA PRIJAVA NEPRAVILNOSTI
+387 (0) 33 297 000
Centrala UKCS Informacije
O UKCS-U KLINIKE I SLUŽBE ODNOSI S JAVNOŠĆU KONKURSI I OGLASI ZAKONI KONTAKTI INFORMACIJA ZA PACIJENTE

Klinika za torakalnu hirurgiju


Osnovna djelatnost Klinike

Klinika za torakalnu hirurgiju KCU Sarajevo je stručna, naučna i edukativna ustanova UKCS-a iz oblasti opće torakalne hirurgije.

Ukupni tretman benignih i malignih tumora pluća i bronha. Operativna terapija benignih i malignih tumora pluća se provodi na osnovu veličine, vrste i lokalizacije tumora uz detaljnu procjenu kardiopulmonalnog rizika. Operativna terapija bronhalnog karcinoma stadija I-IIIA.

Multimodalni terapijski koncepti uz primjenu preoperativne hemoterapije, hemo- i radioterapije praćene operativnim zahvatom u stadiju IIIA i IIIB oboljenja, a u saradnji sa onkolozima i radioterapeutima. Operativni zahvati kod djece i starijih pacijenata. Operacije solitarnih i multiplih plućnih metastaza (karcinoma bubrega, debelog crijeva, dojke, kostiju, testisa i dr.) uz multimodalne terapijske koncepte.

Metode:
- Medijastinoskopija i video asisitrana torakoskopija(VATS) u određivanju stadija raširenosti bronhalnog karcinoma.
- VATS kod atipičnih resekcionih zahvata na plućima (u toku je edukacija za anatomske plućne resekcije).
- Bronhoplastični operativni zahvati u cilju očuvanja zdravog plućnog parenhima.
- Proširene operacije sa resekcijom grudnog zida, perikarda i dijafragme kao i resekcije kod Pancoast tumora.
- Sternotomija
- Jednostrana ili obostrana torakotomija.


Oboljenja medijastinuma

Tumori timusa
Myasthenia gravis
Teratomi i limfomi uz, prema potrebi, multimodalni terapijski koncept
Neurogeni tumori, mezenhimalni tumori i medijastinalne ciste
Benigna oboljenja jednjaka (miomi, ciste, divertikuli)
Akutni i hronični medijastinitis
Hiperhidroza

Metode:
- Sternotomija
- Torakotomija
- Medijastiniskopija
- VATS obostrana simpatektomija


Urođene anomalije i tumori grudnog zida
Primarni i sekundarni benigni i maligni tumori grudnog zida 
Infektivna oboljenja grudnog zida 
Urođeni deformiteti grudnog zida (pectus excavatum, pectus carinatum i dr.)

Metode:
- Resekcija dijela grudnog zida, po potrebi u saradnji sa rekonstruktivno-plastičnim hirurzima
- Otvorena i minimalno invazivna korekcija deformitete grudnog zida

Oboljenja pleure
Pneumotoraks (primarni, sekundarni, traumatski)
Benigni i maligni pleuralni izlivi
Parapneumonični i postoperativni pleuralni empijemi
Upalna stanja pleure (tuberkuloza, gljivične infekcije)
Hilotoraks
Benigni i maligni tumori pleure

Metode:
- Dijagnostički i terapeutski minimalno invazivni VATS postupci
- Pleurodeze
- Dekortikacije
- Oboljenja dijafragme
- Paraliza i visoki položaj dijafragme (e4ventracija)
- Urođene i stečene dijafragmalne hernije
- Tumori dijafragme

Metode:
- VATS i otvorena resekcija dijafragme
- Zatvaranje dijafragmalnih defekata


Operativni tretman plućnog emfizema
Plućne ciste
Bulozne promjene
Plućni emfirem kod hronične opstruktivne plućne bolesti

Metode:
- Bulektomija
- Hirurška redukcija plućnog volumena


Oboljenja traheje
Benigne stenoze i strikture (nakon povreda, intubacije i mehaničke ventilacije)
Benigne traheo-ezofagealne fistule

Metode:
- Akutno hirurško zbrinjavanje povreda traheje
- Jednostavne i proširene trahealne resekcije i rekonstrukcije
- Resekcija i zatvaranje benignih traheoezofagealnih fistula


Infektivna i parazitarna oboljenja pluća
Hronična pneumonija i plućni apsces(komplikacije)
Bronhiektazije
Komplikacije tuberkuloze
Plučna ehinokokoza
Aspergilom pluća
Pleuralni empijem bilo koje etiologije

Metode:
- VATS
- Dekortikacija
- Mio-kutani režnjevi
- Transperikardijalno i transpleuralno zatvaranje bronhalnih postoperativnih fistula


Urođena oboljenja pluća i medijasatinuma
Kongenitalni lobarni plućni emfizem
Plućna sekvestracija
Trahealne i bronhogene ciste
Plućne arteriovenske fistule

Metode:
- Različiti otvoreni i torakoskopski postupci

Napomena: Većina navedenih operativnih metoda se takođe primjenjuje kod novorođenčadi i djece.
Sve pacijente sa postojećom traumom grudnog koša zbrinjavaju i vode ljekari Klinike.
 

Prof. dr. Safet Guska, šef klinike

tel. +387 33 550 466
fax. +387 33 550 465
toraks.hirurgija@bih.net.ba

Ljekarska soba

tel. +387 33 297 238

Odjeljenje

tel. +387 33 297 328