KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

ODLIČNI REZULTATI RADA DJEČIJE HIRURGIJE KCUS VISOK PROCENAT IZLIJEČENJA DJECE SA UROĐENIM ANOMALIJAMA

Petak 06. jul/srp 2018.

Na Klinici za dječiju hirurgiju KCUS liječe se najmlađi pacijenti iz cijele Bosne i Hercegovine, te se godišnje uradi preko 1000 operativnih zahvata.  Zahvaljujući educiranom kadru, multidisciplinarnom pristupu i opremi, ova Klinika bilježi visok stepen izliječenja.

Prema riječima šefa Klinike, doc.dr.Zlatana Zvizdića, uvjeti liječenja i boravka najmlađih pacijenata znatno su poboljšani od preseljenja klinike u  nove prostorije na lokalitetu Jezero.

„Prije izmještanja Klinike najmlađi pacijenti boravili su u starim prostorijama, te su pretrage i preglede morali obavljati na više različitih lokacija u KCUS. Pacijenati sada borave u moderno opremljenim, prostranim i svijetlim sobama. Zahvaljujući razumijevanju menadžmenta otvoren je i poseban laboratorij, te je angažovan i radiolog  koji radi dijagnostičke pretrage za djecu na Jezeru. Nema više bespotrebnog hodanja sa Jezera do KCUS. Sada se u  jednoj zgradi radi kompletna usluga za djecu. Poboljšani su i uvjeti rada naših uposlenika. Olakšana je komunikacija i saradnja sa kolegama pedijatrima, jer su obje Pedijatrijske klinike u istoj zgradi"  – izjavio je doc.dr.Zvizdić.

On naglašava da je posebna pažnja na neonatalnoj hirurgiji i liječenju  djece sa urođenim manama.

„Djeca sa urođenim manama bez hirurškog tretmana bila bi osuđena na teški invaliditet, a neka od njih sa težim oboljenjima  vjerovatno ne bi ni preživjela. Neonatalnu hirurgiju veoma uspješno radimo zahvaljujući educiranom kadru i opremi. Imamo odličnu Neonatalnu intenzivnu njegu za bebe do mjesec dana na Pedijatrijskoj klinici,  kao i Pedijatrijsku  intenzivnu njegu za bebe od mjesec dana i djecu do 18 godina starosti" – kazao je doc.dr.Zvizdić.

On dodaje da, kao i sve oblasti medicine, dječija hirurgija zahtjeva multidisciplinarni pristup u liječenju.

„ Radimo operacije abdomena, grudnog koša, urološke operacije, te liječimo djecu sa opekotinama u saradnji sa kolegama s Plastične hirurgije. Posebnu pažnju pridajemo onkološkoj hirurgiji, odnosno operativnom tretmanu djece sa solidnim malignim tumorima. Blisko sarađujemo sa Hematoonkološkim odjelom Pedijatrijske klinike, te sprovodimo kombinovani hematološko -hirurški tretman, koji se sastoji od preoperativne kemoterapije, operativnog uklanjanja malignih tumora, te po potrebi nastavka postoperativne kemoterapije. Ponosni smo i na operativne zahvate urođenih mana jednjaka, koje u više od 90% slučajeva rezultiraju preživljavanjem djece, sa minimalnim dugotrajnim morbiditetom. Usvojili smo i nove stavove za liječenje dijafragmalnih kila. To su novorođenačke kile koje vrlo jako i teško utiču na dišni sistem. Zajedno sa intezivistima preoperativno pripremamo bebe i po nekoliko dana za ovu operaciju. Radimo i sve zahvate koji su vezani za kongenitalne anomalije crijeva"  - naveo je doc.dr.Zvizdić.

Doc.dr. Zvizdić kaže  da su izuzetno zahvalni na podršci i razumijevanju menadžmenta KCUS, koji je omogućio kontinuirani program edukacije ljekara i medicinskog osoblja.

Glavna sestra Klinike, Katica Mikulić, DMS, ističe da mjesečno imaju preko 90 prijema, ali se zbog poboljšanih metoda i uvjeta rada pacijenti brže oporavljaju i upućuju na kućno liječenje.

„Svi prijemi su usklađeni sa otpustima. Imamo odličan uhodan sistem rada, pacijenti se po prijemu odmah tretiraju. Nema više dugog zadržavanja u bolnici, kao što je ranije bila praksa. Djeca se najbolje i najbrže oporavljaju u okruženju svojih porodica" - rekla je Mikulić.

Na Klinici trenutno boravi i tridesetpetogodišnja A.Č. koja je u pratnji svog sedamnaestomjesečnog sina. Ona za ljekare, osoblje i uvjete ima samo rječi hvale.

„Moj sin je imao zdravstveni problem koji su hirurzi uspješno otklonili. Mogu samo da se zahvalim za sve što ovi ljudi rade za nas. Također se javno želim zahvaliti onima koji su konačno omogućili da mi, majke i pratnja, imamo krevete. Ranije sam noćima sjedila na stolici" – izjavila je A.Č.  KCUS
KCUS - Srijeda 12. sep/ruj 2018.
OTVORENO PISMO JAVNOSTI
KCUS - Srijeda 29. aug/kol 2018.
KCUS prvi u FBiH uvodi testiranje na BRAF analizu
KCUS - Ponedjeljak 20. aug/kol 2018.
Pohvala pacijentice
Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.