KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

OGLAS za prijem radnika u radni odnos

Ponedjeljak 18. jun/lip 2018.

Na osnovu člana 8. Pravilnika o radu Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

raspisuje se

OGLAS
za prijem radnika u radni odnos

na određeno vrijeme do 3 godine za potrebe Klinika/OJ:

1.Čistačica - 1 izvršilac za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa sa hirurgijom glave i vrata
  - 1 izvršilac za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju
  - 1 izvršilac za potrebe Klinike za neurohirurgiju
  - 2 izvršioca za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam
  - 1 izvršilac za potrebe Klinike za onkologiju
  - 1 izvršilac za potrebe Klinike za infektivne bolesti
  - 1 izvršilac za potrebe Kliničke biohemije sa imunologijom

 
2.Pralja posuđa - 1 izvršilac za potrebe Kliničke apoteke


Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati za radno mjesto čistačica i pralja posuđa treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

- NSS osmogodišnja škola

Uz prijavu i kraću biografiju na Oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- Svjedočanstvo osmogodišnje škole
- Uvjerenje o državljanstvu
- Rodni list


Prijave na Oglas dostaviti na adresu:

Klinički centar
Univerziteta u Sarajevu
Bolnička br.25
Stručna nemedicinska disciplina (protokol)


Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa.

Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa mora biti ovjerena fotokopija. KCUS nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz molbu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati podnose prijavu na Oglas mogu aplicirati na više radnih mjesta uz obavezu da na koverti i prijavi navedu naziv radnog mjesta i kliniku/ OJ na koju se aplicira.
 

KCUS
KCUS - Utorak 17. jul/srp 2018.
Poništenje oglasa medicinski tehničar – gipser
KCUS - Srijeda 11. jul/srp 2018.
11.JULI DAN ŽALOSTI ZA SVE DOBRE I ČESTITE LJUDE
KCUS - Četvrtak 05. jul/srp 2018.
Medicinski tim KCUS i ove godine u Srebrenici
KCUS - Ponedjeljak 02. jul/srp 2018.
KCUS: Nova metoda primjenjena kod 50 pacijenata
Objavljeno 18.7.2018 u 09:00
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 11 beba, od toga 5 dječaka i 6 djevojčica. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 189 pacijenata. U internističkoj ambulanti 72, a u hirurškoj ambulanti 117 pacijenata.