KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

OGLAS za prijem radnika u radni odnos

Ponedjeljak 18. jun/lip 2018.

Na osnovu člana 8. Pravilnika o radu Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

raspisuje se

OGLAS
za prijem radnika u radni odnos

na određeno vrijeme do 3 godine za potrebe Klinika/OJ:

1.Čistačica - 1 izvršilac za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa sa hirurgijom glave i vrata
  - 1 izvršilac za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju
  - 1 izvršilac za potrebe Klinike za neurohirurgiju
  - 2 izvršioca za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam
  - 1 izvršilac za potrebe Klinike za onkologiju
  - 1 izvršilac za potrebe Klinike za infektivne bolesti
  - 1 izvršilac za potrebe Kliničke biohemije sa imunologijom

 
2.Pralja posuđa - 1 izvršilac za potrebe Kliničke apoteke


Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati za radno mjesto čistačica i pralja posuđa treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

- NSS osmogodišnja škola

Uz prijavu i kraću biografiju na Oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- Svjedočanstvo osmogodišnje škole
- Uvjerenje o državljanstvu
- Rodni list


Prijave na Oglas dostaviti na adresu:

Klinički centar
Univerziteta u Sarajevu
Bolnička br.25
Stručna nemedicinska disciplina (protokol)


Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa.

Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa mora biti ovjerena fotokopija. KCUS nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz molbu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati podnose prijavu na Oglas mogu aplicirati na više radnih mjesta uz obavezu da na koverti i prijavi navedu naziv radnog mjesta i kliniku/ OJ na koju se aplicira.
 

KCUS
KCUS - Srijeda 12. sep/ruj 2018.
OTVORENO PISMO JAVNOSTI
KCUS - Srijeda 29. aug/kol 2018.
KCUS prvi u FBiH uvodi testiranje na BRAF analizu
KCUS - Ponedjeljak 20. aug/kol 2018.
Pohvala pacijentice
Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.