NASLOVNA TELEFONSKI IMENIK FAQ
°C vrijeme
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 5 beba, od toga 2 dječaka i 3 djevojčica. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 211 pacijenata. U internističkoj 86, a u hirurškoj ambulanti 125 pacijenata.
Objavljeno : 19.1.2018 u 08:45 Svi izvještaji
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 5 beba, od toga 2 dječaka i 3 djevojčica.
U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 211 pacijenata. U internističkoj 86, a u hirurškoj ambulanti 125 pacijenata.
Facebook stranica Youtube kanal
BOS
ENG
Smanji tekst
Povečaj tekst
BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU
ETIČKA LINIJA
ANONIMNA PRIJAVA NEPRAVILNOSTI
+387 (0) 33 297 000
Centrala UKCS Informacije
O UKCS-U KLINIKE I SLUŽBE ODNOSI S JAVNOŠĆU KONKURSI I OGLASI ZAKONI KONTAKTI INFORMACIJA ZA PACIJENTE

OGLAS za prijem radnika u radni odnos za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

Četvrtak 18. maj/svi 2017.

Na osnovu člana 5. Pravilnika o radu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

raspisuje se

OGLAS
za prijem radnika u radni odnos za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

Za potrebe Klinike za onkologiju

1. Ljekar specijalista
medicinske/internističke onkologije .....………........... 2 izvršioca na neodređeno vrijeme
(uz probni rad 3 mjeseca)


Uslovi: Pored zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće uslove:

- VSS Medicinski fakultet
- Položen specijalistički ispit

Uz prijavu na Oglas dostaviti:

- Diplomu o završenom fakultetu
- Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
- Licencu za samostalan rad izdatu od nadležne Komore
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Bolnička br.25
Stručna nemedicinska disciplina (protokol)


Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa.

Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa mora biti ovjerena fotokopija. KCUS nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
KCUS
KCUS - Srijeda 10. jan/sij 2018.
Preuzeti tekst iz Sedmičnog časopisa STAV