KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Ostale informacije - Klinička apoteka

I Sudjelovanje na III Kongresu farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem Sarajevo , 14-11.05.2015 godine

Teme i autori :

1.IZRADA MAGISTRALNIH KAPI ZA OČI U USLOVIMA KLINIČKE APOTEKE ZA SKRINING RETINOPATIJE PRIJEVREMENO ROĐENE DJECE
M.Mandžo, J. Alajbegović-Halimić, D.Zvizdić

2.HISTORIJAT KLINIČKE APOTEKE U SARAJEVU
A.Smječanin, Lj. Ivanković

3. ANALIZA POTROŠNJE SISTEMSKIH ANTIMIKOTIKA UZ POMOĆ ATC/DDD METODOLOGIJE U UKCS U 2014 GODINI
Lj. Ivanković, B. Begović, A . Terzić

4. FAKTORI RIZIKA UPOTREBE LIJEKOVA VAN UPOTREBNE LICENCE KOD PEDIJATRIJSKIH PACIJENATA. Čeljo, N. Crnkić

II Sudjelovanje na V Hrvatskom kongresu farmaceuta s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj, 21-24.05.2015 godine

1.IZRADA MAGISTRALNIH PRIPRAVAKA ZA PEDIJATRIJSKU POPULACIJU U GALENSKOM LABORATORIJU UKC SARAJEVO
M. Mandžo, N. CrnkićObjavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.