KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Ostale informacije - Klinička mikrobiologija

 Edukacija

Klinička mikorbiologija je i nastavna baza za edukaciju brojnih profila zdravstvenih radnika: učenika srednje medicinske škole, viših laboratorijskih tehičara, studenata medicinskog fakulteta, fakulteta zdravstvenog studija, doktora medicine na stažu, ljekara na specijalizaciji i subspecijalizaciji iz mikrobiologije, infektologije, dermatovenerologije, epidemiologije i dr.  

Uposlenici OJ Kliničke mikrobiologije obavljaju kontinuiranu edukaciju svih profila zdravstvenih radnika i nemedicinskog osoblja iz oblasti kontrole i prevencije bolničkih infekcija.  

Naučno-istraživački rad

Veoma važna djelatnost Kliničke mikrobiologije su fundamentalna i primjenjena istraživanja u cilju unapređenja dijagnostike i sticanja novih saznanja. Glavna polja istraživanja su: uzročnici virusnih infekcija ( Hanta virusi, HPV, virusi hepatitisa, HIV, virus influence),  mehanizmi rezistencije na antimikrobna sredstva, genotipizacija bolničkih izolata bakterija, uzročnici zoonoza.  

Uposlenici OJ Klinička mikrobiologija su publikovali preko 200 stručnih i naučnih radova i učestvovali na preko 200 kongresa, simpozijuma i radionica, na kojima su prezentovali rezultate svoga rada. Organizatori su većeg broja radionica na temu standardizacije u ispitivanju i izvještavanju osjetljivosti na antimikrobna sredstva, simpozijuma o zoonozama, HPV infekcijama i sl.

Autori i koautori su u 12 knjiga, udžbenika i monografija.  

Saradnja

Klinička mikrobiologija ima vrlo dobru saradnju, kako sa klinikama unutar KCU, tako i sa srodnim institutima u BiH i izvan nje. Saradnja je uspostavljena sa sljedećim institucijama relevantnim za stručnu ili naučnu oblast:Institut Pasteur, Paris, France; Institute of Immunology, WHO European Regional Reference Laboratory for Measles and Rubella, Centre de Recherche Public-Santé/Laboratoire National de Santé, Luxembourg; Robert Koch Institute, Wernigerode, Germany; IUNICS, Universitat de les Illes Balears (UIB), Palma de Mallorca, Spain. i dr.

Doktori sa Kliničke mikrobiologije su članovi udruženja mikrobiologa Bosne i Hercegovine (http://www.umbih.org/), kao i brojnih asocijacija mikrobiologa u Evropi i svijetu (FEMS, ESCMID, IFIC i dr).

Uposlenici OJ Klinička mikrobiologija su predstavnici BiH u:

- WHO, Komisija za influencu i Komisija za virusne osipne groznice.
- ECDC, Komisija za praćenje razvoja rezistencije na antibiotike i hemioterapeutike.
- EU Projekat- MediLabSecurei sl.

 


 

 

 

 

 


 

 

 

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.