KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Ostale informacije - Klinička patologija, citologija i humana genetika


Uposlenici OJ redovno pohađaju velike kongrese patologije uključujući USCAP (United States & Canadian Academy of Pathology Congress), ESP kongres (European Society of Pathology) i IAP kongres (International Academy of Pathology).
 
Dr. Bilalović je član „European Bone Marrow Working Group".
Dr. Vranić je član „European Breast Pathology Working Group", član USCAP-a i fellow UICC.
Dr. Bilalović i Dr. Vranić su objavili više znanstvenih radova u uglednim međunarodnim časopisima iz patologije koje citiraju referentne baze podataka (Current Contents).
Link za publikacije:

Dr Bilalovićhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=bilalovic+n

Dr Vranićhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=vranic+s

 

Medjunarodna saradnja:
Ova OJ ima široku stručnu i znanstvenu saradnju sa brojnim uglednim institucijama iz okruženja i svijeta uključujući:
Institut za onkologiju Ljubljana, Slovenija
Medicinski fakultet Univerziteta Ljubljana, Slovenija
KBC Rebro Zagreb, Hrvatska
Institut za zaštitu majke i djeteta „Vukan Čupić", Beograd, Srbija
British Division of the International Academy of Pathology, Great Britain
UICC-TPCC, Institute of Pathology, Charite, Berlin, Germany
Department of Special Diagnostics, Charles University and University Hospital Plzen, Plzen, Czech Republic
 
Član smo internet foruma za patologe (IPath) koji je osnovao University of Basel, Switzerland, namijenjen za razmjenu mišljenja i iskustava medju profesionalcima iz cijelog svijeta.
 
Član smo skandinavske grupacije za eksternu kontrolu kvaliteta imunohistohemijske laboratorije (NordiQC), kojima se četiri puta godišnje šalju na evaluaciju rezultati rada naše Imunohistohemijske laboratorije kao i UKNEQUAS eksterna kontrola kvaliteta imunohistohemijske laboratorije.
 
Kontakt informacije:
 
Soba biologa Odjeljenja za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku ljekara - DIP I sprat - lokal 8491
Administracija OJ - DIP II sprat - lokal 7033
Šef OJ - DIP II sprat - lokal 8364
Soba mladih ljekara - DIP II sprat - lokal 8406
Ljekarska soba citologa - DIP II sprat - lokal 7854
Laboratorij za citologiju i Laboratorij za protočnu citometriju - DIP III sprat - lokal 7118
Laboratorij za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku - DIP III sprat - lokal 8405
Ljekarska soba specijalista - DIP III sprat - lokal 7034, 8263
Soba za rezanje bioptičkih uzoraka PATOLOGIJA - DIP III sprat - lokal 7876
Laboratorij bojenje materijala PATOLOGIJA - DIP III sprat - lokal 7035
Laboratorij kalupljenje materijala PATOLOGIJA - DIP III sprat - lokal 7035
Laboratorij prijem materijala PATOLOGIJA - DIP III sprat - lokal 8365
Mrtvačnica sa prosekturom - lokal 7225
 
E-mail adresa OJ: kcuspatologija@kcus.ba
Broj faxa: 297-826
 
 
Objavljeno 22.2.2018 u 08:17
U protekla 24 u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 7 beba, od toga 2 dječaka i 5 djevojčica. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine pregledana su 192 pacijenta. U internističkoj 76, a u hiruškoj ambulanti 116 pacijenata.