KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Ostale informacije - Klinika za ortopediju i traumatologiju

Prijem

Potrebni dokumenti:

Uputnica za pregled/hospitalizaciju ( za osiguranike Kantona Sarajevo)
Uputnica i odluka ljekarske komisije za druge Kantone
Sa sobom ponijeti medicinsku dokumentaciju kojom raspolažete
Lična karta ili pasoš (strani državljani).

Pregled možete zakazati svakog radnog dana od 08:00 do 14:00h na šalteru kartoteke ili na telefon 033 297 084, 033 297 676 (važi za vanjske kantone).

Za pacijente Sarajevskog kantona narudžbe se obavljaju isključivo dolaskom na kartoteku.

Rad u urgentnoj ambulanti: Svaki radni dan od 08:00h do 5:00h. Od 15:00h dežurstvo u KUM-u.

Rad u specijalističkim ambulantama: Svaki radni dan od 08:00h do 14:00h.

Ultrazvučni pregled kukova

Pregled možete zakazati svakog radnog dana od 12:00 do 13:00h na šalteru INFORMACIJE ili na telefon 033 297 084 (važi za vanjske kantone).

Za pacijente Sarajevskog kantona narudžbe se obavljaju isključivo dolaskom na kartotetku sa uputnicom porodičnog ljekara.

 Lista čekanja

Informacije o listi čekanja za totalne proteze kuka i koljena možete dobiti svakim radnim danom od 13:00 do 14:30 na telefon 033 297 617, 033 297 676

Informacije za naručivanje za male hirurške intervencije (ablacija nokta, klavusi, ateromi , higromi, burze i sl.) možete dobiti na telefon 033-297-315.
Navedene intervencije se obavljaju četvrtkom od 12h do 15h.

U sklopu Klinike postoji i Konzilij za osteosarkome koji se održava četvrtkom sa početkom u 12 časova.

Vrijeme posjeta

Posjete pacijentima: Od 14,30 do 18.30h

Aktivnosti ambulantno polikliničkog odjeljenja

 • Organizovanje redovne ambulantno polikliničke službe i konzilijarnih pregleda pacijenata
 • Organizovanje konsultativne i konzilijarne službe ljekara drugih specijalnosti
 • Sprovođenje radiološke dijagnostike ambulantnih i stacionarnih bolesnika
 • Obavljanje i drugih poslova koji se odnose na djelokrug rada organizacione jedinice

Aktivnosti odjeljenja

Odjeljenje je namjenjeno liječenju pacijenata oboljelih od degenerativnih oboljenja velikih zglobova, pacijenata sa sportskim povredama, traumom koštano-zglobnog sistema kao i liječenju pacijenata kod kojih postoje zglobne afekcije nastale kao posljedica sistemskih oboljenja.

Medicinske usluge koje se primarno obavljaju podrazumijevaju:

 • Ugradnju vještačkih zglobova kuka, koljena i ramena (kako primarnim tako i revizionim implantatima)
 • Liječenje svih vrsta preloma i njihovih posljedica
 • Liječenje infekcija koštano-zglobnog sistema
 • Artroskopske procedure i intervencije na velikim zglobovima, kao i neposrednu postoperativnu (ranu) rehabilitaciju

Aktivnosti Dječijeg odeljenja

Služba za dječiju ortopediju i traumatologiju je specijalizovana za dijagnostiku, liječenje i ranu postoperativnu rehabilitaciju djece sa kongenitalnim malformacijama i razvojnim deformitetima gornjih i donjih ekstremiteta, kao što su razvojni poremećaj kuka, kongenitalni ekvinovarus stopala, metarzus varus, planovalgus, kavovarus.

Također se sprovodi liječenje posljedica neuromišićnih oboljenja (cerebralna paraliza, Morbus Šarko-Mari-Tut, artrogripoza, mišićna distrofija, spastička oduzetost ekstremiteta, mijelomeningokela.

Na odjeljenju se sprovodi liječenje juvenilne osteohondroze kuka (Morbus Legg-Calve- Perthes), te akutne i hronične epifiziolize glave butne kosti.

Također, na odeljenju se sprovodi liječenje svih vrsta povreda i tumora koštano-zglobnog i mišićnog sistema.

Kapacitet odjeljenja je 38 kreveta za starosnu dob pacijenata do 18 godina, uz prisustvo pratioca za malu djecu i hendikepirane pacijente.

Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa Ministarstvom obrazovanja djeca imaju organizovanu nastavu na odjeljenju.

OPERACIONI BLOK

U sklopu operacionog bloka godišnje se uradi između 2000-2500 hirurških zahvata u 5 operacionih sala. Stručni kadar Klinike svakodnevno izvodi najkompleksnije i najsavremenije zahvate iz oblasti ortopedije i traumatologije, kao i plastične i rekonstruktivne hirurgije.

U operacionom bloku se izvode:

 • Operacije ugradnje vještačkog kuka, koljena
 • Kompletna traumatološka operativa, osteosinteze svih preloma
 • Artroskopije i ligamentoplastike svih zglobova
 • Spinalna hirurgija
 • Dječija ortopedija i traumatologija
 • Tumori koštano-zglobnog sistema
 • Komplikacije nastale usljed povrede ili nakon hirurških intervencija
 • Reintervencije svih vrsta iz oblasti ortopedije

Aktivnosti odjeljenja fizikalne terapije

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju je zajednička bolnička medicinska služba. Rad je zasnovan na konsultativnom liječenju hospitalizovanih pacijenata na matičinim odjeljenjima uključujući se na taj način u rad odjeljenja kao njihov sastavni dio.

Rad na odjeljenju predstavlja zajednički rad ljekara – fizijatara sa terapeutskim timom na pripremi pacijenata za operaciju, sprovođenju rane postoperativne terapije kao i posttraumatske fizikalne terapije i rehabilitacije i prevencija komplikacija dugog ležanja.

Drugi dio prakse ove službe svoj rad nastavlja u ambulanti gdje se sprovodi nastavak započete fizikalne terapije i rehabilitacije sa odjeljenja i evaluacija eksternih pacijenata.

Terapijske metode: Kineziterapija, termoterapija, mehanoterapija, elektroterapija, laser i magnetna terapija, akupunktura, ali i specijalni programi fizikalne i rehabilitacione terapije za djecu sa deformitetima kičmenog stuba.

VIZIJA

Vizija daljeg razvoja Klinike je pružanje novih usluga iz domena aloartroplastične hirurgije, artroplastične hirurgije i traumatologije kao i usavršavanje dosadašnjih, kako bi rezultati liječenja bili dodatno poboljšani, a zdravlje pacijenata unaprijeđeno.


Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.