KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

OTVORENO PISMO JAVNOSTI

Srijeda 12. sep/ruj 2018.

Faris Fočo je bio vrlo podoban, ali nije bio sposoban
Prof.dr.Tarik Mašić i Menadžment KCUS odgovaraju istinom
U povodu teksta objavljenog na portalu Dnevni avaz 11. 09. 2018. godine  (preuzet od Novinske agencije „Patria"), dužni smo obavijestiti javnost o nizu laži, neutemeljenih i neargumentiranih tvrdnji koje je iznio Faris Fočo. Ove tvrdnje blate ljekarsku profesiju, Klinički centar Univerziteta Sarajevo i uperena su, u krajnje instance i protiv naših pacijenata.

Naime, Faris Fočo tvrdi da je osnovna plata ljekara specijaliste/subspecijaliste u KCUS-u 1488,00 KM. U izvještaju Sektora za pravne, opće poslove, ljudske resurse i obračun plaća iz june 2018. godine, plaća ljekara specijaliste, subspecijaliste iznosi 2680,03 KM bez dežura i pripravnosti, a sa dežurstvima plaća se kreće između 4300 – 4762 KM. U istom periodu glavna sestra odjela je imala osnovnu plaću 1534,69 KM, med.sestra u turnusu 1218,46 a sestra koja radi samo u prvoj smjeni 1137,36 KM.

Tvrdnje koje se odnose na smjenu prof.dr. Ismeta Gavrankapetanovića su također neistinite, jer je Odluka o imenovanju šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju istekla dana 11.07.2017.godine, a prof. Ismet Gavrankapetanović je podnio prijedlog za sporazumni raskid radnog odnosa bez otkaznog roka ili otkaz Ugovora o radu sa otkaznim rokom od 7 dana 22.12.2017.godine, na osnovu kojeg je raskinut Ugovor o radu na vlastiti zahtjev 29.12.2017.godine.

Tvrdnja o nestašici repromaterijala je slijedeća laž koja nanosi štetu i KCUS i pacijentima.
Naglašavamo da nema nikakvih nestašica, niti listi čekanja na Klinici za bolesti uha, grla i nosa sa hirurgijom glave i vrata.
Ne postoje liste čekanja niti postoje priviligirani pacijenti, kakva je bila ranija praksa.

Svi uposlenici KCUS koji imaju „dopunsku djelatnost" i rade u privatnoj praksi bez adekvatne saglasnosti Komisije za dopunski rad KCUS-a čine tešku poovredu radne discipline u skladu sa članom 90. Pravilnika o radu KCUS-a, što treba biti predmetom rada nadležnih inspekcija.

Faris Fočo je ovakvim istupanjima u javnosti prekršio Proceduru br. 399 „Komunikacije sa medijima po zahtjevu", koja je na snazi od 15.05.2018.godine i koja jasno definira istupe u javnosti. Nismo dobili Zahtjev medijske kuće/novinara (obrazac br. 399/1), kao ni Izjavu za javni nastup za uposlenike KCUS-a (obrazac br. 393/3). Ova procedura je revidirana ranijom Procedurom koja je bila na snazi od 29.04.2015. godine i donesena je od strane ranijeg menadžmenta KCUS-a. U tački T.3.2.2. jasno je definirano da ukoliko se iznose bilo kakvi podaci o KCUS-u ista se mora ispoštovati u cjelosti.

Žalosno je da se na više mjesta u tekstu pominje „politizacija u KCUS-u" i na taj način prikupljaju jeftini politički poeni, obzirom da je Faris Fočo na listi kandidata za Federalni paralment BIH kandidiran ispred Stranke Narod i pravda, a bio je dugogodišnji član SDA. Kao takav bio je „vrlo podoban" ali nije bio sposoban za bilo kakvu rukovodeću funkciju.

Zbog ovakvih sramnih, neistinitih i neargumetiranih istupa u javnosti Farisa Foče, bićemo prinuđeni pokrenuti disciplinsku proceduru, kao i sve zakonom definirane mjere zbog učinjene klevete i blaćenja časne ljekarske profesije, a prije svega učinjene štete u pogledu zdravlja i sigurnosti naših pacijenata.

Direktor Hirurške discipline
Prof.dr. Dželaludin Junuzović

Direktorica Dijagnostičke discipline
Prof.dr. Sandra Vegar-Zubović

Direktor Discipline za zdravlje djeteta
Prof.dr. Edo Hasanbegović

Direktorica Neuropsihijatrijske discipline
Doc.dr Alma Džubur Kulenović

Direktorica Discipline za ginekologiju i porodiljstvo
Doc.dr. Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović

Direktorica Internističke discipline
Prof.dr Senija Rašić

Direktorica Stručne nemedicinske discipline
Amra Karić, dipl.ecc.

Direktorica Discipline za nauku i nastavu 
Prof.dr. Enra Suljić-Mehmedika

Generalna direktorica KCUS 
Prof.dr. Sebija Izetbegović

KCUS
KCUS - Srijeda 12. sep/ruj 2018.
OTVORENO PISMO JAVNOSTI
KCUS - Srijeda 29. aug/kol 2018.
KCUS prvi u FBiH uvodi testiranje na BRAF analizu
Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.