KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

OTVORENO PISMO KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU MURIZU MEMIĆU

Petak 14. sep/ruj 2018.

Poštovani gospodine Memić,

 

Duboko respektirajući Vašu bol zbog izgubljenog djeteta, i kao roditelji i kao građani, podržavamo Vašu borbu da dođete do istine i da se kazne počinioci pravnom regulativom i sistemom u koji vjerujemo i za koji se i sami borimo.

 

U povodu Vašeg istupanja na jučerašnjoj press konferenciji i članka koji je objavila Novinska agencija „Patria" prisiljeni smo tražiti hitno demanti u javnim glasilima, za neistine koje ste iznijeli u Vašem obraćanju.

 

Prva se odnosi na senzacionalni naslov u kome se Sebija Izetgbegović tereti za promjenu ljekarskog tima koji je vještačio Alisu Mutap.

 

Od ukupno tri provedena vještačenja, KCUS je imenovao samo vještake u trećem vještačenju  i to po nalogu Kantonalnog Tužilaštva    ( dopis 0203-27969) od 06.07.2016. godine.

 

Dana 07.07.2016. godine imenovan je Tim vještaka :  prof. dr. Sandra Vegar Zubovuć, prof. dr. Kemal Dizdarević i prof. dr. Jasminka Đelilović Vranić.

 

Tom prilikom je prof. dr. Jasminka Đelilović-Vranić dala nalaz i mišljenje: „ Ja u cjelosti ostajem kod ranije datog nalaza od 29.04.2016. godine i mišljenja sam da je tokom konkretne prilike, Mutap Alisa pretrpila potres mozga koji je bio teškog stepena".

 

I sami ste u Vašim istupima na televiziji i u sredstvima javnog informisanja imenovali vještake koji su sudjelovali u vještačenju i ime vještakinje koja je vještačila u dva navrata i dala pomenutu kvalifikaciju amnezije.

 

U Timu vještaka koje je odredilo Tužilaštvo prvi put su imenovani: prof.dr. Abdulah Kučukalić i prof.dr. Alma Bravo-Mehmedbašić, kao vještaci psihijatri i Elvedina Dervović, klinički psiholog.

Tvrdite da je prof. dr. Sebija  Izetbegović promijenila ljekarski tim, iako znate i više puta ste poimenice prozvali sve vještake koji je imenovalo Tužilaštvo sa Liste vještaka, a samo u trećem je tražilo da vještake imenuje KCUS.

 

Naime, prof.dr. Abdulah Kučukalić i prof.dr. Alma Bravo-Mehmedbašić su otišli u redovnu mirovinu prije dolaska prof.dr. Sebije Izetbegović na poziciju Generalne direktorice Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo.

 

Prof.dr. Abdulah Kučukalić i prof. dr. Alma Bravo-Mehmedbašić su stekli uslove za strosnu penziju dana 21. 12.2015. godine, a prof.dr. Sebija Izetbegović stupila je na funkciju Generalne direktorice 08.01.2016. godine, dakle nakon njihovog odlaska.

 

Za drugo vještačenje po nalog Tužilaštva bili su angažirani vještaci: prof.dr. Jasminka Đelilović-Vranić, prof. dr. Azra Alajbegović  i prim.dr. Žarko Savić i također ih nije imenovao KCUS.

 

Dostupnost imena vještaka koji su sudjelovali u vještačenjima je vidljiva svim korisnicima portala i žalosno je da ste dopustili da Vašim bolom manipuliraju ljudi koji skupljaju sitne političke poene u utrci za predstojeće izbore. Ljudi  koji blaćenjem imena časnih ljudi u javnosti, a ne svojim vlastitim kvalifikacijama i postignućima, nastoje prigrabiti simpatije glasača.

 

Iznošenje ovih i sličnih neistina već je predmetom nekoliko pokrenutih sudskih sporova za klevetu. Stoga Vas molimo da iznesete istinite činjenice. U protivnom ćemo morati legalnim putem tražiti zadovoljštinu.

 

Ovakve neistinite tvrdnje i iznošenje laži štete, ne samo nama kao pojedinicima, nego i Kliničkom centru u cjelini.

 

 

 

 

 

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

KCUS
KCUS - Srijeda 12. sep/ruj 2018.
OTVORENO PISMO JAVNOSTI
KCUS - Srijeda 29. aug/kol 2018.
KCUS prvi u FBiH uvodi testiranje na BRAF analizu
Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.
Internal Error

Error in /default.wbsp

The following internal error has occurred:
The database has been placed in a state by user 'Admin' on machine 'KRIPTON' that prevents it from being opened or locked.
Error Number = -2147467259
Last file: C:\clients\kcus\pub\modules\mobilemenu.ic
In line: <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
Function:
Please note what you were doing when this problem occurred, so we can identify and correct it. Write down the Web page you were using, any data you may have entered into a form or search box, and anything else that may help us duplicate the problem.Then contact the administrator of this service:
<webmaster@kcus.ba>