KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Paleta usluga - Klinika za nefrologiju

1.       Evaluacija funkcionalnog statusa bubrega i markera bubrežnog oštećenja
2.       Ultrazvučna dijagnostika urotrakta za sve hospitalizirane pacijente
3.       Biopsija bubrega
4.       Dijagnostika i liječenje bubrežnih bolesti glomerularnog, tubulointersticijalnog i vaskularnog oštećenja
5.       Dijagnostika i tretman renalne hipertenzije
6.       Dijagnostika i tretman sistemskih bolesti sa zahvatanjem bubrega
7.       Dijagnostika i liječenje akutnog bubrežnog oštećenja
8.       Dijagnostika i liječenje hronične bubrežne bolesti
9.       Kontinuirana ambulatorna peritonealna dijaliza – CAPD
10.   Automatska peritonealna dijaliza – APD
11.   Izvođenje testova procjene funkcionalne sposobnosti transportnih karakteristika peritonealne membrane
12.   Edukacija pacijenata i članova familije za izvođenje peritonealne dijalize
13.   Priprema bolesnika za transplantaciju bubrega
14.   Transplantacija bubrega (živa i kadaverična)
15.   Edukacija transplantiranog pacijenta
16.   Usluge zdravstvene njege
17.   Usluge nefrološke ambulante
18.   Nefrološke i internističke konsultativne usluge
19.   Medicinska edukacija u dodiplomskoj nastavi za studente Medicinskog fakulteta i Stomatološkog fakulteta (predmeti Interna medicina, Klinička propedeutika i Osnovi kliničke prakse)
20.   Medicinska edukacija u postdiplomskoj nastavi (specijalizacije i subspecijalizacija iz nefrologije)
21.   Kontinuirana medicinska edukacije za zdravstvene radnike (liječnike i medicinske sestre)
22.   Naučno-istraživački rad
Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.