KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Paleta usluga - Klinika za hemodijalizu

Na  Klinici za hemodijalizu pružaju se niže nabrojane usluge

 

1.Plasiranje trajnih katetera za HD

2.Plasiranje privremenih katetera za HD

3.CVVHDF- kontinuirana venovenska hemodijafiltracija

4.CVVHD – kontinuirana venovenska  hemodijaliza

5. Pra-Post CVH- visoko volumna venovenska hemofiltracija

6.CCUF- spora kontinuirna ultrafiltracija ( izolovana UF )

8.Terapijska Plazmafereza

9. BCM-određivanje hidracionog statusa

10.Antropometrijska mjerenja nutricionog statusa pacijenata na HD

11.Predijalizno savjetovalište

12.Psihološko savjetovanje za predijalizne i dijalizne pacijente

13.Fizikalne vježbe na dijalizi

Objavljeno 19.3.2018 u 08:23
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođene su 23 bebe, od čega 13 dječaka i 10 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 419 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 227, a u internističkoj 192 pacijenta.