KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

PET/CT - Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju


1. Informacije za pacijente

• PET/CT je dijagnostička metoda kojom se procjenjuje građa i funkcija tkiva i organa u organizmu. U ovu svrhu se koristi mala količina radioaktivnog materijala koji se ubrizga u venu. Najčešće se koristi radioaktivni šećer (F-18 FDG) koji se nakon davanja u venu rasporedjuje u tkiva i organe ovisno o stupnju aktivnosti stanica u tkivima.
• Preporuku za snimanje daje ljekar ordinirajući ljekar. Specijalist iz određene medicinske oblasti je taj koji mora potpisati i ovjeriti Zahtjev za PET/CT.


• Kako se naručiti?
Da biste se naručili potrebno je da vi ili ljekar koji Vas vodi popuni Zahtjev za PET/CT. Neophodno je da sve rubrike Zahtjeva za PET/CT budu popunjene. Zahtjev možete donijeti na Kliniku za nuklearnu medicinu i endokrinologiju ili ga poslati faksom na broj (033) 298 330. Vaš zahtjev će pregledati specijalista nuklearne medicine, i odmah Vas kontaktirati u slučaju potrebe za dodatnim medicinskim informacijama. Na snimanje ćete biti pozvani dan prije termina kada će Vam biti pružene dodatne informacije o pripremi za snimanje.


• Kako se pripremiti za snimanje?
Na snimanje je potrebno doći natašte. Lagano večerajte veče uoči snimanja. Detaljnije informacije ćete dobiti kada Vas obavijestimo o terminu pretrage. Bez preskakanja doza uzmite sve lijekove koje inače koristite.

Prije nego što primite radioaktivni materijal, izmjerićemo koliki Vam je sećer u krvi koji ne smije biti povišen. Visok šećer utječe na kvalitetu studije, i onemogućava pravilno tumačenje nalaza. Ako imate šećernu bolest, ovaj podatak je neophodno navesti u Zahtjevu za PET/CT, a u trenutku narudžbe ćete dobiti detaljno uputstvo kako se ponašati u slučajevima da primate inzulin ili pijete tablete protiv šećerne bolesti.

Za daljnje informacije pogledati Uputstvo za pacijente.


• Kako se vrši snimanje?
Nakon kratkog razgovora sa specijalistom nuklearne medicine slijedi priprema za snimanje koja se sastoji u određivanju šećera u krvi, postavljanju braunile kroz koju se prima radioaktivni materijal, smještaja u jednu od soba za pacijente i adekvatnog hidriranja. Nakon što primite radioaktivni materijal, neophodno je mirovanje od jednog sata. Nakon toga slijedi snimanje koje traje od petnaest do trideset minuta u ovisnosti od medicinske indikacije. Za vrijeme snimanja je potrebno mirovati. Ako imate nekontolirani strah od zatvorenog prostora, neophodno je da obavijestite ljekara s kojim obavljate razgovor. U slučaju da u ležećem položaju osjećate bolove, naše osoblje će Vam prije snimanja pomoći u pronalasku položaja u kojem ćete se osjećati najudobije.


• Rizici
Rizici kod PET/CT snimanja su veoma mali, a odnose se na:
- alergijske reakcije u slučaju da primite kontrastno sredstvo za vrijeme PET/CT snimanja, a da ste na njega alergični;
- izlaganje vašeg nerođenog djeteta zračenju ukoliko ste trudni;
- izlaganje vašeg djeteta zračenju u slučaju da dojite.

Iz ovih razloga je neophodno da našeg ljekara obavijestite o alergijskim reakcijama ako ste ih imali, ako mislite da ste trudni i ako dojite.
 

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.