KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

PONOVNI OGLAS za prijem radnika za potrebe Stručne nemedicinske discipline - Tehnički sektor

Petak 09. feb/vel 2018.


Na osnovu člana 8. Pravilnika o radu Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

raspisuje se
PONOVNI OGLAS
za prijem radnika za potrebe Stručne nemedicinske discipline
Tehnički sektor


 

1. Monter na održavanju termoenergetskih postrojenja i instalacija 2 izvršilac na određeno vrijeme – do 3 godine
Tehnički sektor – Mašinska služba
2. Mehaničar za održavanje medicinskih i tehničkih gasova, ventilacija i rashladnih tehnika 1 izvršilac na određeno vrijeme – do 3 godine
Tehnički sektor – Mašinska služba
3. Stručni saradnik za informacione sisteme 1 izvršilac na određeno vrijeme – do 3 godine
Tehnički sektor- Služba informacionih tehnologija i CNUS
4. Vodoinstalater 1 izvršilac na određeno vrijeme – do 3 godine
Tehnički sektor – Građevinska služba


Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

Uslove za radno mjesto pod brojem 1.

- VK / KV Mašinska stručna škola
- 1 godina radnog iskustva

Uslovi za radno mjesto pod brojem 2.
- VK / KV Mašinska stručna škola
- 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Uslovi za radno mjesto pod brojem 3.
- VSS Elektrotehnički fakultet
- 1 godina radnog iskustva u struci

Uslovi za radno mjesto pod brojem 4.
- VK/KV Građevinska stručna škola, smjer vodoinstalater
- 1 godina radnog iskustva u struci

Uz prijavu i kraću biografiju na Oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

Za radno mjesto pod brojem 1, 2. i 4.
- Diploma o završenoj školi
- Potvrda o radnom iskustvu
- Uvjerenje o državljanstvu
- Rodni list

Za radno mjesto pod brojem 3.
- Diploma o završenom fakultetu
- Potvrda o radnom iskustvu
- Uvjerenje o državljanstvu
- Rodni list


Prijave na Oglas dostaviti na adresu:

Klinički centar
Univerziteta u Sarajevu
Bolnička br.25
Stručna nemedicinska disciplina (protokol)

Obavezno na koverti naglasiti redni broj i naziv radnog mjesta na koje se aplicira (naglasiti o kojoj službi se radi).
Uz prijavu dostaviti kratku biografiju, a kandidati koji apliciraju na više radnih mjesta, potrebno je da za svako radno mjesto apliciraju posebno, u protivnom, prijava će biti odbačena.
Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa.
Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa mora biti ovjerena fotokopija. KCUS nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz molbu.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 

KCUS
KCUS - Ponedjeljak 18. jun/lip 2018.
OGLAS za prijem radnika u radni odnos
KCUS - Četvrtak 07. jun/lip 2018.
Besplatno pregledano više od 700 pacijenta
KCUS - Četvrtak 07. jun/lip 2018.
KCUS nastavlja napredovati
KCUS - Petak 01. jun/lip 2018.
Kampanja EUROMELANOMA 2018
KCUS - Petak 01. jun/lip 2018.
U KCUS uspješno operisana tromjesečna beba
KCUS - Četvrtak 31. maj/svi 2018.
Oglas za prijem radnika za potrebe Klinike za urologiju
Objavljeno 18.6.2018 u 11:00
Tokom praznika u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 35 beba, od toga 18 dječaka i 17 djevojčica. - Tokom praznika u Klinici urgentne medicine pregledano je 633 pacijenta. U internističkoj 241, a u hirurškoj ambulanti 392 pacijenata.