KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Petak 30. jun/lip 2017.

Imajući u vidu različite navode, koji se poslijednjih dana pojavljuju u pojedinim medijima i na društvenim mrežama, a vezano za navodno naplaćivanje operacija na Klinici za torakalnu hirurgiju koje se rade u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, ovim putem informišemo javnost o sljedećem:

Klinika za torakalnu hirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu ne naplaćuje operacije, niti potražuje sredstva po toj osnovi od pacijenata koji imaju uredno zdravstveno osiguranje. Pojedini operativni programi na Klinici za torakalnu hirurgiju zahtijevaju upotrebu staplera, za koje Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne snosi troškove, te s toga pacijenti moraju plaćati participaciju.

Plaćanje participacije za pojedine operativne programe ne zavisi od Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, kao ustanove u kojoj se odvija preoperativni, operativni i postoperativni program, već isključivo od Zavoda zdravstvenog osiguranja kod kojeg je pacijent osiguran.

Primjera radi, zavodi zdravstvenog osiguranja Unsko-Sanskog i Bosansko –Podrinjskog kantona snose kompletne troškove za neophodne staplere, dok Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko –Dobojskog kantona pokriva dio troškova.

Ljekari Klnike za torakalnu hirurgiju su se obraćali Zavodu zdravstvenog osiguranja KS, tražeći da isti finansira nabavku neophodnih staplera, za što su dobili negativan odgovor.

U potpunosti razumijemo ljutnju građana i pacijenata, te i uprkos velikoj spremnosti nažalost nismo u mogućnosti uticati na rješavanje ovog problema.

 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

KCUS
KCUS - Utorak 22. maj/svi 2018.
Novi MRI aparat zvanično počeo raditi
Objavljeno 14.5.2018 u 08:18
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 26 beba, od čega 14 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 411 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 271, a u internističkoj 140 pacijenata.