KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Sportsko Udruženje Impuls

 

Sportsko udruženje "IMPULS” je sportsko udruženje uposlenika Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

( Posljednja novost - POSEBNE POGODNOSTI ZA UPOSLENIKE UKCS-A)

Osnovani smo u novembru 2012 godine uz saglasnost Generalnog direktora UKCS-a te smo jedini legitimni predstavnik uposlenika UKCS-a na sportskom polju.

SU Impuls je dobrovoljna, nevladina, društvena, vanstranačka, multietnička, neprofitabilna i sportska organizacija koja okuplja medicinske i nemedicinske radnike Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu radi organizovane aktivnosti na razvoju, unapređivanju i omasovljavanju amaterskog sporta.

Udruženje djeluje na cijelom području Federacije Bosne i Hercegovinе i šire u skladu sa Zakonom.


Osnovne djelatnosti SU Impuls su:

· Organizirati i pripremati sportsku ekipu UKCS-a za odlazak na sportska
   takmičenja na teritoriji FBiH i šire,
· Organizirati rekreacije i sportske turnire u okviru UKCS-a i šire.
· Sudjelovanje u sportskim natjecanjima
· Informirati uposlenike UKCS-a o aktivostima SU te o postignitim rezultatima
   na sportskim takmičenjima.
· Utemeljenje i razvoj što više sportskih sekcija u klubu.
· Saradnja sa ostalim sportskim društvima u FBIH i šire.
· Obavljanje i drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva udruženja utvrđenih Statutom.


Osnovni ciljevi SU Impuls su:

·Poticanje masovnosti u svim granama sporta,
·Provoditi redovne rekreacije uposlenika KCSU-a radi očuvanja
  fizičkog i mentalnog zdravlja
·Omogućiti kroz sportske aktivnosti medjusobno upoznavanje i druženje
  uposlenika UKCS- a radi bolje saradnje i na poslovnom planu
·Adekvatna promocija UKCS-a na sportskom polju
·Saradnja s drugim sportskim klubovima i udruženjima


Obzirom da je Sindikat uposlenika UKCS-a jedan od sponzora udruženja članovi udruženja moraju biti i članovi Sindikata uposlenika UKCS-a.


Trenutno udrženje ima 60 članova rasporedjenih u slijedeće sekcije:

1. Fudbalska sekcija
2. Odbojkaška sekcija ( muška i ženska )
3. Streljačka sekcija
4. Šahovska sekcija
5. Stolnoteniska sekcija
6. Košarkaška sekcija ( muška i ženska )


Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.