KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Struktura klinike - Klinička biohemija sa imunologijom

Organizaciona struktura OJ Klinička biohemija sa imunologijom
Odjeljenje za urgentnu dijagnostiku sa odsjecima
Odjeljenje standardne kliničke laboratorijske dijagnostike
Odjeljenje za imunologiju

I - ODJELJENJE ZA URGENTNU DIJAGNOSTIKU SA ODSJECIMA
Osnovna djelatnost Odjela za urgentnu dijagnostiku i pretrage uz bolesnika je laboratorijska dijagnostika hitnih stanja (biokemija, hematologija, koagulacija, osnovna analiza mokraće i likvora), laboratorijska dijagnostika vitalnih parametara uz krevet bolesnika, laboratorijska dijagnostika infarkta miokarda, te hitne toksikološke analize (lijekovi i sredstva ovisnosti).

Odsjeci odjeljenja za urgentnu dijagnostiku smješteni su na četiri lokacije unutar KCUS (laboratorij DIP- III sprat; laboratorij pri Klinici urgentne medicine-KUM; laboratorij pri Klinici za kardiologiju; laboratorij pri Klinikama za ginekologiju i akušerstvo, pedijatrijskoj klinici- lokalitet "Jezero”).

Koncept urgentnog laboratorija je postavljen tako da se pacijentima sa urgentnim stanjima, hitne laboratorijske analize  izdaju u što kraćem roku, od 5 minuta do 1 sata.

II - ODJELJENJE STANDARDNE KLINIČKE LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
Djelatnosti Odjela su:
- osnovne biokemijske pretrage krvi i drugih tjelesnih tekućina koje obuhvataju određivanje elektrolita, enzima, metabolita i supstrata te elemenata u tragovima, određivanje biljega infarkta miokarda, parametara lipidnog statusa važnih za procjenu rizika ateroskleroze kao i testova za ispitivanje funkcije bubrega i dijagnostiku dijabetesa.
- laboratorijska dijagnostiku poremećaja krvnog sistema  (anemije, policitemije, trombocitopenije, trombocitoze, leukopenije, leukocitoze); praćenja poremećaja hematoloških oboljenja; dijagnostika zloćudnih hematoloških bolesti i poremećaja koagulacije koji  uključuje otkrivanje poremećaja koji dovode do krvarenja ili tromboze te praćenje djelotvornosti pojedinih vrsta terapije.
- određivanje toksina, imunosupresiva, tumorskih markera, hormona, vitamina, a važan segment odjela je i praćenje terapijske koncentracije lijekova u svrhu individualizacije terapije.
- određivanje koncentracije različitih hormona u ispitivanju funkcije spolnih žlijezda te u dijagnostici bolesti hipofize, štitne žlijezde, gušterače, nadbubrežne žlijezde i bubrega.
- određivanje proteina, imunoglobulina u serumu i likvoru, κ i λ lakih lanaca u serumu i urinu,  fibrinogena, mikroalbumina, feritina, transferina, α1-antitripsina,  haptoglobina metodom imunonefelometrije;određivanje:metabolita:hom-5-HIAA,-porfobilinogena,-δ-aminolevulinske kiselineocisteina,ß 2-mikroglobulina.
- citološki i biohemijski pregled urina, hemijska analiza konkremenata (kamenca) metabolički skrining urina,  okultno kvarenje određivanje masti u stolici

Najveći dio pretraga u odjeljenju standardne kliničke laboratorijske dijagnostike je potpuno automatiziran.

III - ODJELJENJE ZA IMUNOLOGIJU
Osnovna djelatnost Odjeljenja imunologije je laboratorijska dijagnostika iz područja staničnog i humoralnog imuniteta, autoimunih poremećaja te dijagnostika alergijskih bolesti.
Pretrage iz područja staničnog imuniteta obuhvataju imunofenotipizaciju kod primarnih i sekundarnih imunodeficijencija, analiza limfocita u bronhoalveolarnom lavatu, imunodijagnostika hematonkoloških bolesti, kao i  mjerenje relativnog i apsolutnog broja CD34+ matičnih stanica u perifernoj krvi .
Humoralna dijagnostika obuhvata dokazivanje  specifičnih autoantitijela i njihovih ciljnih autoantigena kao što su anti-nuklearna antitijela (ANA), antitijela na ds DNA,  antitijela protiv Fc-fragmenta imunoglobulina (RF) i antitijela protiv cikličnih citruliniranih peptida (CCP), anti-fosfolipidna antitijela, Anti-neutrofilna citoplazmatska antitijela (ANCA) i mnoge druge. Daljne analize obuhvataju pojedine komponente komplementa  važne u  dijagnozi sistemskih autoimunih bolesti. Pomenute pretrage su samo dio visokospecifničnih laboratorijskih analiza tercijernog nivoa koje se svakodnevno izvode u Odjeljenju za imunologiju.  

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.