KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Struktura klinike - Klinička hemija i biohemija


Struktura zaposlenih:

Visoka stručna sprema:
- VSS – specijalisti medicinske biohemije 14
- VSS – dipl.ing.hemije 1
- VSS – specijalizanti 2
- VSS – doktori medicine (određeno vrijeme - 1 godina) 3
Od toga:
- Doktori nauka 2
- Magistar nauka 3
- Magistri farmacije – specijalisti medicinske biohemije 4
- Doktori medicine  – specijalisti medicinske biohemije 3        
- Primarijusi 2                    
- Biohemičar 1

Srednja stručna sprema:
SSS – Tehnički sekretar 1

NK – radnici:
- Kurir 1
- Pralje laboratorijskog posuđa 8
- Radnice na održavanju čistoće 2

Viša stručna sprema:
- Viši laboratorijski tehničari (uključujući ing.lab.dijagnostike) 17

Srednja stručna sprema:
SSS - laboratorijski tehničari 65
SSS - laboratorijski tehničari na određeno vrijeme 2

Odjeljenja:
Organizirani smo u 4 Odjeljenja, s tim da urgentna laboratorija ima organiziranu službu u KUM-u, Centru za srce i DIP-u. Laboratorijska istraživanja izvode se u svim humanim materijalima (krv i separati krvi, urin, cerebrospinalni likvor, stolica, punktati itd.).

U općim i specijalnim odjeljenjima – laboratorijama rad se odvija u vremenu od 8 do 16 sati, a u Urgentnom laboratoriju od 0 do 24 sata. Radni prostor OJ Klinička hemija i biohemija nalazi se u DIP-u u prizemlju i III-em spratu sa odsjecima Urgentnog laboratorija u prostoru KUM-a, Centra za srce, te Odsjeku Laboratorije na "Jezeru” (od 0 do 24 sata).

Laboratoriji OJ Klinička hemija i biohemija realiziraju godišnje oko 4.000.000 zdravstvenih usluga. S obzirom, na aktuelnost biohemijsko-hematoloških pretraga 98% zahtjevanih nalaza se obradi isti dan i sutradan ujutro se nalaze na uvid liječnicima čime se postigao visoki nivo pravovremenosti.

Urgentni nalazi budu gotovi u roku od 1 sata.
 
 
Objavljeno 1.8.2018 u 10:22
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 15 beba, od toga 8 dječaka i 7 djevojčica. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine KCUS pregledana su 203 pacijenta. U internističkoj ambulanti 82, a u hirurškoj ambulanti 121 pacijenta.