KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Struktura klinike - Klinička patologija, citologija i humana genetika

 
Struktura zaposlenih:
 
OJ Klinička patologija i citologija trenutno ima uposlenih 51 zaposlenih i to:
4 ljekara specijaliste patologije (dva doktora medicinskih nauka)
1 subspecijalista citologije
3 specijalizanta patologije (2 magistra)
1 subspecijalizant dermatopatologije
4 biologa
3 VŠS laboratorijska tehničara
16 SSS laboratorijskih tehničara
4 administrativna radnika
1 tehnički sekretar
2 pralje laboratorijskog posuđa
2 čistačice
4 pomoćnika obducenta
8 radnika u mrtvačnici
3 vanjska saradnika patologa (2 doktora medicinskih nauka)
 
Odjeljenja:
 
OJ Klinička patologija je organizovana u odjele i to:
- Odjel za patologiju
- Odjel za citologiju
- Odjel za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku sa podjedinicama:
- Prenatalna citogenetika
- Postnatalna citogenetika
- Molekularna hemato-onkološka dijagnostika
- Mrtvačnica sa prosekturom.
 
Odjel za patologiju sa podjedinicama:
- Hirurška patologija
- Imunohistohemijski laboratorij
- Laboratorij za CISH
- Laboratorij za protočnu citometriju 
 
 
 
Objavljeno 23.3.2018 u 08:45
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 9 beba, od toga 6 dječaka i 3 djevojčice. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 156 pacijenata. U internističkoj ambulanti 56, a u hirurškoj ambulanti 100 pacijenata.