KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Struktura klinike - Klinika urgentne medicine


Struktura klinike:

Klinika urgentne medicine čini homogenu cjelinu od dva odjela: ambulantno- polikliničkog i opservacijsko – reanimacijskog odjela.

Ambulantno- poliklinički odjel sastoji se od tri ambulante : hirurška, interna i VIP ambulanta, dok se u sklopu opservacijsko – reanimacijkog odjela nalaze: jedna aseptična operaciona sala, dvije sale za malu hirurgiju, 2 prostorije za provođenje kardiopulmonalne reanimacije, opservacija sa 4 kreveta i poluintenzivna njega koja posjeduje cjelokupan monitoring za 3 kreveta.

Dijagnostički postupci koji se provode u Klinici urgentne medicine su: rutinska laboratorijska dijagnostika, RTG dijagnostika, EKG, 3D ultrazvučna dijagnostika i CT dijagnostika.

Na klinici urgentne medicine pored specijalista urgentne i interne medicine angažirani su: ortoped, neurolog, abdominalni hirurg i radiolog.


Broj zaposlenih 70

- 20 ljekara - 15 specijalista i 5 specijalizanata
- 33 medicinske sestre/tehničara - 2 magistra zdravstvene njege i terapije
  5 dipl med sestara/tehničara
26 medicinskih sestara/tehničara
- 1 tehnički sekretar
- 7 radnica na održavanju čistoće
- 9 pomoćnih radnika - nosača bolenika


Broj kreveta: 7

- 4 kreveta - opservacija
- 3 krevet - poluintenzivna njega


Odjeljenja

- ambulantno - poliklinički odjel
- opservacijsko - reanimacijski odjel

 

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.