KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Struktura klinike - Klinika za bolesti uha, grla i nosa sa hirurgijom glave i vrata


Struktura zaposlenih:


Ukupan broj zaposlenih: 87
Ljekari specijalisti i subspecijalisti 23 (od toga 3 profesora,  2 doktora nauka, 3 docenta, 3 magistra, 6 primarijusa,  8 specijalista i 1 doktor stomatologije).
1 ljekar specijalizant
Diplomirane medicinske sestre: 14
Srednje medicinske sestre: 36
Tehnički sekretar: 1
Radnice na održavanju higijene: 10
Radnik na transportu: 1


Broj kreveta: 50 od toga 4 kreveta intenzivne njege i 6 kreveta intezivne njege

Odlukom upravnog odbora došlo je do spajanja 2 klinike i to Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju i Klinike za bolesti uha, grla i nosa.


Odjelenja prema novoj sistematizaciji:

- Odjeljenje maksilofacijalne hirurgije s operacionom salom
- Odjeljenje za bolesti uha, grla i nosa sa operacionom salom
- Specijalističko konsultativne ambulante sa dijagnostičkim procedurama
Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.