KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Struktura klinike - Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju


Struktura zaposlenih:

Ukupno zaposlenih je 85: 14 specijalista fizijatara (2 profesora, 1 docent, 2 magistra nauka,1 subspecijalista – reumatolog), 3 specijalizanta fizikalne medicine i rehabilitacije, 30 medicinskih  sestara/tehničara  (2  diplomirani, 1 viša, 27 srednjih), i 30 fizioterapeuta (3 diplomirana, 7 viših, 20 srednjih), pomoćno osoblje.


Odjeljenja:

Klinika - UKCS je lociran na dva sprata i raspolaže sa 60 bolesničkih kreveta, sa po dva prostora za fizikalnu i kineziterapiju, ambulantom za vanbolničke pacijente, kabinetima za urodinamiku i EMG dijagnostiku.

Klinika  - lokalitet Ilidža raspolaže sa dvije ambulante, prostorom za kinezi i fizikalnu terapiju, velikim bazenom i predviđeno je korištenje sumporne vode u manjem bazenu.
Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.