KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Struktura klinike - Klinika za hematologiju


Struktura Klinike

Broj zaposlenih: 52
 

Stručna sprema:

VSS – ljekari - 15

VSS – ostali zdravstveni radnici - 5

SSS - 23

NK radnici - 9


Broj kreveta - 56


Odjeljenja: Ukupno 4

Odjeljenje za hematologiju i hemoterapiju - 1

Odjelenje za visokodoznu terapiju - 1

Odjeljenje za transplantaciju koštane srži - 1
 
Dijagnostičko-poliklinički dio ( DIP ) - 1
Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.