KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Struktura klinike - Klinika za hematologiju


Struktura Klinike

Broj zaposlenih: 52
 

Stručna sprema:

VSS – ljekari - 15

VSS – ostali zdravstveni radnici - 5

SSS - 23

NK radnici - 9


Broj kreveta - 56


Odjeljenja: Ukupno 4

Odjeljenje za hematologiju i hemoterapiju - 1

Odjelenje za visokodoznu terapiju - 1

Odjeljenje za transplantaciju koštane srži - 1
 
Dijagnostičko-poliklinički dio ( DIP ) - 1
Objavljeno 18.6.2018 u 11:00
Tokom praznika u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 35 beba, od toga 18 dječaka i 17 djevojčica. - Tokom praznika u Klinici urgentne medicine pregledano je 633 pacijenta. U internističkoj 241, a u hirurškoj ambulanti 392 pacijenata.