KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Struktura klinike - Klinika za hemodijalizu


Struktura zaposlenih:

Klinika za hemodijalizu trenutno upošljava 79 uposlenika, od čega je ukupno uposleno 67 zdravstvena radnika i 12 nemedicinskih radnika. Ukupno imamo 12 ljekara , 55 zdravstvenih tehničara (VSS-4; VŠS -1, SSS-46 ) i 1 kliničkog psihologa.

Uposlenici:

Acc.prof. dr. Halima Resić, specijalista interne medicine;subspecijalista nefrolog, redovan profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Prim.dr. Emir Avdić, specijalista interne medicine, subspecijalista nefrolog

Prim. dr.Džana Cvijetić-Helać, specijalista interne medicine

Mr. sc. dr.Vahidin Šahović, specijalista interne medicine

Mr. sc. dr. Selma Ajanović, specijalista interne medicine

Dr. sc. med. Amela Bećiragić, specijalista interne medicine

Mr. dr. Aida Ćorić, specijalista interne medicine

Mr. sc. dr. Fahrudin Mašnić, specijalista interne medicine  

Dr. Adisa Bašić, specijalista interne medicine

Mr.sc.dr. Nejra Prohić, specijalista interne medicine

Dr.Emir Groša, specijalista interne medicine

Odjeljenja:

Klinika za hemodijalizu je smještena na dva lokaliteta:

- Prvi lokalitet koji radi tokom 24 sata u prostorijama DIP-a KCU Sarajevo.

- Satelitski dijalizni centar pri Domu zdravlja Ilidža.

 

Trenutno se na Klinici za hemodijalizi obavi oko 3800 HD tretmana mjesečno i plasira se u prosjeku oko 50 katetera.

Od aprila mjeseca 2013.godine na Klinici za hemodijalizu otvoren je Odsjek hospitalizacije  sa 5 kreveta. Ovaj odjel je prije svega namjenjen pacijentima iz drugih kantona kojima se riješava vaskularni pristup za HD ( trajni ili privremeni kateteri ) a pri čemu su potrebne  kratkotrajne hospitalizacije od 1 do 3 dana.  

 

U septembru 2012. god. otvoren novi dio u DIP-u sa 16 novih dijaliznih mjesta, tako da sa 52 dijalizna mjesta Klinika za hemodijalizu je jedan od najvećih Centara za dijalizu u regionu.

Klinika za hemodijalizu je u posljednjih desetak godina uvela najsavremenije dijalitičke metode, plasiranje katetera za hemodijalizu i plazmaferezu.

Od 2009. god. do danas urađeno je 300 plazmafereza.


U okviru Klinike za hemodijalizu radi:

Predijalizno savjetovalište

- Edukacija i priprema pacijenata za hemodijalizu od strane kliničkog psihologa. 

- Novi protokol vakcinacije protiv hepatitisa „B" šest mjeseci prije početka HD.

- Priprema pacijenata za vaskularni pristup za hemodijalizu.

- Praćenje kliničkih indikatora HBB u predijaliznoj populaciji.


Dijalitičke metode

Hronična bikarbonatna hemodijaliza i hemodijafiltracija.

Akutna intermitentna hemodijaliza.

Kontinuirane metode nadomještanja bubrežne funkcije u intenzivnim njegama KCU Sarajevo.

Plazmafereza

Priprema bolesnika za kadaveričnu transplantaciju bubrega.

Postavljanje svih vrsta tuneliziranih i netuneliziranih katetera za hemodijalizu.


Dijagnostičke metode

Neinvazivna dijagnostika doze isporučene hemodijalize (Kt/V)

Blood temperature monitor (BTM) - mjerenje recirkulacije ureje

Šest ljekara Klinike za hemodijalizu je educirano za plasiranje svih vrsta katetera za hemodijalizu (jugularni, subklavija, femoralni) koji se pod kontrolom portabl ultrazvuka obavljaju u Sali za vaskularne pristupe KCU Sarajevo. Za posljednjih desetak godina je plasirano oko 1500 katetera za hemodijalizu.

Na Klinici za hemodijalizu se obavljaju i dijalize u djece.


NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Na Klinici za hemodijalizu se obavlja edukativni i naučnoistraživački rad.     

 

 • Nakon što je 2013. godine postala Sestrinski renalni centar (Sister Renal Center - SRC) sa Institutom u Šefildu (The Sheffield Kidney Institute) u Velikoj Britaniji, Klinika za hemodijalizu je nedavno primila još jedno priznanje Međunarodnog udruženja nefrologa (International Society of Nephrology – ISN) koje je pokrovitelj projekta gradnje međunarodne mreže Sestrinskih renalnih centara, a to je prelazak sa nivoa "C" na kojem je Klinika bila do sada na viši nivo "B". Međunarodno udruženje nefrologa pružalo je podršku Klinici za hemodijalizu UKCS u protekle dvije godine, što je podrazumijevalo kontinuiranu edukaciju naših nefrologa, uz posjete profesora sa poznatog Instituta u Šefildu.
 • Prof. dr.Halima Resić, šef Klinike za hemodijalizu UKCS je bila pozvani predavač na 52. Kongresu nefrologa u Londonu, sa predavanjem "Exercise on dialysis". Na ovom kongresu prof.dr. Resić je dobila veliko priznanje od Evropskog renalnog udruženja i Evropskog udruženja za dijalizu i transplantaciju –ERA-EDTA za razvoj nefrologije, dijalize i transplantacije, što je prvo takvo priznanje u BiH kao i u zemljama regije.
 • U Kapadokiji, (Turska) u periodu od 11.06. do 13.06. 2015. godine održan je "The 3rd Congress of Mediterranean Kidney Society" na kome je učesvovalo 150 učesnika iz 10 mediteranskih zemalja. Prof. dr. Halima Resić je izabrana za potpredsjednika Mediterranean Kidney Society, a takodjer je dobila priznanje Kongresnog odbora u pomoći u organizaciji Kongresa.
 • Prof.dr.  Halima Resić, šefica Klinike za hemodijalizu UKCS primila je poziv Udruženja nefrologa Rusije i Evropskog udruženja nefrologa (ERA-EDTA) da na CME kursu koji se održavao u Sant Petersburgu u periodu od 15. do 19.09.2015. godine  vodi sesiju iz dijalize što je veliko priznanje za BiH nefrologiju, Univerzitetski klinički centar u Sarajevu i Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH.
 • Mr.sc.dr. Fahrudin Mašnić na prijedlog ISN-a u periodu od 13.09. do 19.09.2015.godine boravio je u Bergam-u, Italija radi prisustva edukaciji  Mario Negri Scientific Academy" koja pruža edukaciju u alatima potrebnim za uspjeh u publiciranju zdravstvenih radova u glavnim međunarodnim znanstvenim žurnalima ili pripremu grant aplikacije.

Ljekari Klinike za hemodijalizu učestvovali su na Evropskom kongresu nefrologa u Amsterdamu u maju mjesecu2014.godine kao i na Hrvatskom kongresu nefrologa u Puli u oktobru 2014 godini, te na Kongresu nefrologa Srbije koji se održao u oktobru 2014.godine.U novembru 2014.godine 3 ljekara sa Klinike za hemodijalizu boravila na KBC Merkur u Zagrebu kako bi unaprijedili znanje u kvalitetu plasiranja katetera za hemodijalizu sa ciljem boljeg liječenja dijaliznih pacijenata

 • Acc.Prof . dr. Halima Resić, predložena je za člana Boarda Međunarodnog udruženja nefrologa za Istočnu i Jugoistočnu Evropu.( ISN ). Prijedlog za izbor u Upravu uputili su gdin. Lazslo Rosivall, Chair- ISN Central and Eastern Europe Regional Board, gdin. John Feehally, ISN Programs Chair, gđa. Adeera Levin, ISN Regional Boards Chair i gdin. Giuseppe Remuzzi, ISN President sa željom da profesorica Halima Resić prihvati prijedlog i svojim radom doprinese jačanju prisustva ISN-a u regionu.

 • Acc.Prof.dr. Halima Resić, prisustvovala je sastanku Boarda balkanskog udruženja nefrologa u periodu od 14.05.2014.godine do 16.05.2014.godine koji se održao u okviru 18.Kongresa nefrologa u Grčkoj.

 • Acc.Prof.dr. Halima Resić , prim.dr.Emir Avdić, mr.sci.dr. Fahrudin Mašnić i dr. Emir Groša u periodu od 30.05. do 03.06.2014.godine boravili su u Amsterdamu, Holandija radi prisustva 51.ERA-EDTA CONGRESS-u.

 • Mr.sci.dr. Amela Bećiragić i Mr.sci.dr.Fahrudin Mašnić u okviru suradnje sa „ Renal Sister Centar" sa Shefifield Institutom u U.K rade edukaciju u okviru Open Shool „ Sigurnost pacijenta –timski rad i komunikacija" koja je također započeta u 2014.godini.

Klinika za hemodijalizu je učestvovala u internacionalnim kliničkim studijama kao i u organizaciji različitih kongresa i simpozija:

 • Acc.Prof.dr. Halima Resić prisustvovala je komitetu za kontinuiranu medicinsku edukaciju „ UEMS RENAL SECTION" koja je održana u Briselu, Belgija u periodu od 03.02.2014.godine do 04.02.2014.godine

 • Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa evropskim Udruženjem nefrologa ERA-EDTA i međunarodnim Udruženjem nefrologa (ISN) organizuju Kurs iz kontinuirne medicinske edukacije (CME) o transplantaciji bubrega 22. marta 2014. godine u Hotelu Bristol.Posebna sesija Kursa posvećena je poboljšanju transplantacije bubrega u zemljama Balkana. Na kursu su učestvovali najpoznatiji eksperti iz oblasti transplantacije bubrega, kao i predsjednik transplantacionog Komiteta pri ERA -EDTA prof. dr. Daniel Abramowitz.

 • Prof. dr. Halima Resić, šef Klinike za hemodijalizu UKCS dobila je poziv da kao pozvani predavač učestvuje na Evropskom kongresu nefrologa koji će se održati u Lonodonu u maju 2015. godine. Poziv je stigao od Naučnog komiteta ERA-ADTA, a predavanje će biti na temu „Vježba na dijalizi".

 • U okviru programa „Sister Renal Center" koji se realizira izmedju Schieffield Instituta u Velikoj Britaniji i Klinike za hemodijalizu KCU Sarajevo 23.09. 2014. god. u Institutu za naučnoistraživački rad i razvoj prof. dr. Arif Khwaja održao je stručno predavanje pod nazivom "Akutno oštećenje bubrega-poboljšanje ishoda" (Acute Kidney injury-improving outcome). Predavanje je namjenjeno, i pratili su ga ne samo nefrolozi već i ljekari drugih specijalnosti. Ovo je druga posjeta prof. dr. Arif Khwaja, poznatog evropskog nefrologa. Zahvaljujući angažmanu prof. Khwaja-e krenuo je program prevencije HBB na nivou JU Domovi zdravlja KS. Određivanjem procjene bubrežne funkcije putem eGFR već je testirano oko 300 pacijenata, od čega su kod 30 pacijenata nađeni različiti stadiji hronične bubrežne bolesti.

·U organizaciji Klinike za hemodijalizu i Klinike za radiologiju održan je workshop pod nazivom: „Novine u dijagnostici i prevencija kontrastne nefropatije".

Workshop je održan sa ciljem da upozna ljekare različitih specijalnosti o prevenciji kontrastne nefropatije (prof. dr. Halima Resić) i neprimjerenoj upotrebi kontrastnih sredstava za slikovne pretrage bez prethodne procjene bubrežne funkcije putem eGFR-a (doc. dr. Sandra Vegar), što preporučuju i najnoviji vodiči iz radiologije koji su prezentirani.Predstavljeni su protokoli za smanjenje nefrotoksičnosti uzrokovane jodiranim kontrastnim sredstvom, date su upute za primjenu jodnog kontrasta kod pacijenata koji primaju metformin, a detaljnije je predstavljeno oboljenje poznato pod nazivom nefrogena fibrozna dermopatija (NFD).Nakon predavanja bila je konstruktivna diskusija sa zaključkom da bi se ovi protokoli trebali implemenirati kao procedure na nivou UKCS.


 

 

 • Zvanična obavijest  ispred Evropskog renalnog Udruženja i Evropskog Udruženja za dijalizu i transplantaciju - ERA-EDTA (European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association) da je akademik prof. dr. Halima Resić, šefica Klinike za hemodijalizu UKCS  izabrana za člana Komiteta za kontinuiranu medicinsku edukaciju – CME (Continuing medical education). Na  sastanku Komiteta održanom u Londonu od 01. do 03. marta 2013. godine vijećnici Komiteta izabrali su tri nova člana među kojima je i profesorica Resić. 

 • 04.02.2013.godine Klinika za hemodijalizu Univerzitetskog kliničkog centar Sarajevo  postala je Sestrinski renalni centar (Sister Renal Center) sa Institutom u Šefildu (The Sheffield Kidney Institute) u Velikoj Britaniji 

 • Saradnja Klinike za fizijatriju i rehabilitaciju i Klinike za hemodijalizu rezultirala je uvođenjem odgovarajućih programa za ove pacijente. Programi fizikalne treapije, koji su indvidualni za svakog pacijenta, počeli su se provoditi u UKCS, u januaru mjesecu 2013. god., a prvi put i u Bosni i Hercegovini. 

 • Međunarodno udruženje nefrologa (ISN) dodijelilo je Univerzitetskom kliničkom centar Sarajevo Certifikat o obavljenom treningu iz oblasti hemodijalize.Trening se održao u okviru Educational Ambassadors Programa.Klinika za hemodijalizu je kandidirala dvije teme za intenzivno praćenje i evaluaciju  u dijaliznoj populaciji, a to su vaskularni pristupi za HD i koštana bolest.

 

Provode se 6-mjesečne edukacije ljekara i sestara iz drugih centara za dijalizu, obavljena je edukacija pedijatara nefrologa i sestara za kontinuirane metode i plazmafereze u dijece, u okviru naučnoistraživačkog rada realiziran je značajan broj magistarskih i doktorskih radova, objavljen je veći broj naučnoih i stručnih radova od čega tri rada u  CC časopisima objavljeno je više knjiga i monografija.

Poseban interes je izazvala knjiga namjenjena pacijentima „Dijaliza je moj način života" autora acc. prof. dr. Halime Resić i dipl. psihologa Bademe Čengić koja je distribuirana u sve dijalizne centre u Bosni i Hercegovini.


Klinika za hemodijalizu je učestvovala u  internacionalnim kliničkim studijama kao i u organizaciji različitih kongresa i simpozija:

2012. godine organizovan je simpozijum „ Novine u liječenju plazmaferezom"

2010. i 2011.  je organiziran međunarodni  "Simpozijum o rijetkim bolestima".

2008. god.i 2010. god. aktivno učešće uposlenika Klinike za hemodijlizu u organizaciji CME kurseva pod pokroviteljstvom ERA –EDTA i Kongresa nefrologa.

2006. godine Međunarodni workshop „Novi aspekti u tretmanu kliničkih problema pacijenata  na dijalizi i nakon transplantacije bubrega"

2006. god."Konferencija o kadaveričnoj transplanataciji" sa učešćem prof. dr. Rafaela Matesanza, tvorca „španskog modela transplantacije".

2003. godine „Seminar iz transplantacije bubrega" 

Posljednjih  nekoliko godina uposlenici Klinike za hemodijlizu su aktivisti Donorske mreže KS, i učestvovali su u organizaciji obilježavanja "Evropskog dana  Donacije i transplantacije bubrega" kao i Obilježavanja dana bubrega.

Klinika za hemodijalizu ima dobru saradnju sa KBC Rebro, Zavodom za nefrologiju i dijalizu, Klinikom za nefrologiju KC Ljubljana, Centrom za dijalizu KBC Rijeka kao i Schiefield Institut Velika Britanija, Klinika za nefrologiju Toulousse Francuska.


Nove procedure

Uvodena je nova procedura eGFR koja je dobila saglasnost članova Naučnog vijeća Instituta za naučnoistraživački rad i razvoj

2013.god. uvedena medicinska rehabilitacija ( fizikalne vježbe ) za pacijente na HD

2013.god. BCM - određivanja hidracionog i nutricionog statusa  pacijenata na HD

2011. god. uspostavljena baza podataka za pacijente koji se pripremaju za kadaveričnu transplantaciju.

2010. god. uvedena kontinuirana hemofiltracija.

2009. god. započeto liječenje pacijenata protiv hepatitisa „C".

2009. god. uveden kao antikoagulans za katetere citrat lock.

2009. god. primjena plasmafereze.

2009. god. počela primjena lijeka „Mimpara" liječenje sekundarnog hiperparatireoidizma.

2008. god. započelo plasiranje  porto-cath katetera.

2007. god. uveden metod recirkulacije ureje (BTM).

2006. god. plasiranje katetera za hemodijalizu.

2006. god. kontinuirane dijalitičke metode.

2005. god. uvedeno rutinsko testiranje osoblja i pacijenata na MRSA.

2005. god. uveden Centralno snadbijevanje otopinom za hemodijalizu (CDS).

2005. god. hemodijafiltracija.

2004. god. uspostavljena baza podataka za dijalizne pacijente.


BROJ DIJALIZNIH MJESTA

Broj dijaliznih mjesta na Klinici za hemodijalizu ukupno  je 52 i 5 mjesta  namjenjeno je za „ležeće" pacijente ( gore opisani hospitalni dio klinike ).

U UKCS-u se obavljaju dijalize u III smjene - lokalitet Koševo i u II smjene u Satelitskom dijaliznom centru Ilidža . Trenutno imamo 320 pacijenata.

U Satelitskom Dijaliznom centru Ilidža obavljaju se dijalize u dvije smjene.

Rad na dijalizi je od 0 do 24 sata.

Predijalizno savjetovalište radi od 08h do 16h .

Vodič  za pacijente iz dijaspore.


Šta sa turistima:

zakazati termin dijalize i profaksati medicinsku dokumentaciju na fax:

+387 33 269 070

donijeti odgovarajuće formulare iz zemalja sa kojima BiH ima konvenciju.
 

Objavljeno 1.8.2018 u 10:22
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 15 beba, od toga 8 dječaka i 7 djevojčica. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine KCUS pregledana su 203 pacijenta. U internističkoj ambulanti 82, a u hirurškoj ambulanti 121 pacijenta.