KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Struktura klinike - Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju


Struktura Klinike:
 
Broj uposlenika 37
Ukupan broj ljekara na Klinici za MFH je jedanaest (11). Od toga, ljekara specijalista devet (9), od toga subspecijalista dva (2); specijalizanata jedan (1); te jedan ljekar na odjelu.
Ukupan broj doktora nauka je četiri (4).
Po akademskim zvanjima: dva (2) vanredna profesora, jedan (1) Docent, te jedan (1) u zvanju doktor nauka, ukupan broj ljekara u zvanju magistar nauka je dva (2);
Ukupan broj medicinskih sestara je devetnaest (19). Od toga pet (5) DMS, te četrnaest (14) SSS.
Ukupan broj tehničkih sekretara je jedan (1)
Ukupan broj čistačica je pet (5)
Ukupan broj nosača bolesnika je jedan (1)
 
Kapacitet Klinike:
26 kreveta od toga pet (5) kreveta intenzivne njege, te dvadeset i jedan (21) krevet standardne njege.
 
Klinika se sastoji od dva odjeljenja: odjel MFH1 I odjel MFH2:

Odjel MFH1 (odjel pojačane njege, op sala 6-ta etaža)
Odjel MFH2 (DIP, odjel standardne njege)
 
 
Objavljeno 18.6.2018 u 11:00
Tokom praznika u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 35 beba, od toga 18 dječaka i 17 djevojčica. - Tokom praznika u Klinici urgentne medicine pregledano je 633 pacijenta. U internističkoj 241, a u hirurškoj ambulanti 392 pacijenata.