KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Struktura klinike - Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju

Struktura Klinike za nuklearnu medicinu i endokrinologiju:

1. Odjeljenje za oboljenja štitne žlijezde i metaboličke bolesti kostiju
2. Odjeljenje za dijagnostiku „in vivo"  (gama kamera  i PET/CT )
3. Odjeljenje za radinuklidnu terapiju
4. Odjeljenje kliničke endokrinologije


Odjeljenje za oboljenja štitne žlijezde i metaboličke bolesti kostiju

Na odjeljenju se  pruža kompletna dijagnostička i terapijska paleta usluga kod oboljenja štitne žlijezde i metaboličkih bolesti kostiju. Pri odjeljenju se redovno obavljaju i konzilijarni pregledi za štitnjaču i za paratireoidne žlijezde u saradnji sa kolegama drugih specijalnosti, što podrazumijeva multidisciplinarni pristup ovim oboljenjima. Na Klinici je odnedavno instaliran aparat za mjerenje gustoće kostiju, koji je svakodnevno na raspolaganju našim pacijentima.


Odjeljenje za dijagnostiku „in vivo"  (gama kamera  i PET/CT )

Odjeljenje za dijagnostiku „in vivo"  (gama kamera  i PET/CT ), Klinike za nuklearnu medicine i endokrinologiju, u svojoj osnovnoj djelatnosti, koristi se primjenom radiofarmaceutika i znanjima o njihovoj biodistribuciji u tijelu i primjenom specijalne brojačke opreme za dijagnostiku i liječenje bolesti, i u istraživačke svrhe.


Odjeljenje za radionuklidnu terapiju

Odijeljenje za radionuklidnu terapiju Klinike za nuklearnu medicinu i endokrinologiju posjeduje 4 sobe, kapaciteta 8 kreveta sa 24 satnim monitoringom. Na odjeljenju se aplicira prethodno određena doza  joda I-131 u svrhu dijagnostičkog scintigrama, visoke ablativne i terpijske doze, kao i tretmana benignih oboljenja štitne žlijezde.


Odjeljenje kliničke endokrinologije
 
Odjeljenje kliničke endokrinologije se od 2016 godine nalazi u sklopu Klinike za nuklearnu medicinu i endokrinologiju a nakon spajanja Klinike za nuklearnu medicine i Klinike za endokrinologiju , dijabetes i bolesti matabolizma.  Odjel ima u hospitalnom dijelu 22 kreveta i 39 uposlenika.
Zdravstveno osoblje odjela je osposobljeno za dijagnostiku i lijecenje dijabetesa i endokrinoloških oboljenja kako u hospitalnim tako I u ambulantno – polilinickim uslovima.


Struktura zaposlenih

Ukupno 86 uposlenika:
• Ljekari specijalisti nuklearne medicine – 9 uposlenika
• Ljekari specijalisti interne medicine - 15 uposlenika
• Ljekari na specijalizaciji iz interne medicine - 1 uposlenik
• Zdravstveni radnici sa VSS (FZS)
- diplomirani ing. medicinske radiologije  - 10 uposlenika
- diplomirani ing. laboratorijske dijagnostike - 2 uposlenika
- diplomirana medicinska sestra - 10 uposlenika
• Zdravstveni radnici sa VŠS - 4 uposlenika
• Zdravstveni radnici sa SSS (tehničari i med. sestre) - 22 uposlenika
• Zdravstveni saradnici:
- 1 dipl.ing. hemije  radiohemičar - 1
- uposlenika  NK - 13

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.