KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Struktura klinike - Klinika za očne bolesti


Struktura zaposlenih

Na Klinici je zaposleno:

 

15 oftalmologa, od toga 5 doktora nauka, 5 magistara i 11 primarijusa
1 ljekar na specijalizaciji
2 mr.sci.dipl. defektloga- tiflologa
5 diplomiranih medicinskih sestara / tehničara
1medicinska sestra VŠS
18 medicinskih sestara sa srednjom stručnom spremom
1 tehnički sekretar - SSS
8 radnica

 Na Klinici je i Katedra za oftalmologiju Medicinskog i Stomatološkog fakulteta UNSA koju čine:

1 vanredni profesor
2 docenta
1 asistent
3 stručna saradnika – stručnjaka iz prakse

Broj kreveta

 Hospitalni dio Klinike raspolaže sa 52 bolnička kreveta i dvije prostorije za preglede ležećih pacijena-intervencije.


Odjeljenja
Odjeljenja su:

1. Odjel za prednji segment, keratoplastiku i glaukom - 297 333

2. Odjeljenje za stražnji segment (retina, neurooftalmologija, vitreoretinalna hirurgija) - 297 106

3. Odjeljenje za traumu, tumore, plastičnu rekonstruktivnu hirurgiju - 297 106

4. Dječiji odjel - 297 333   


DIJAGNOSTIČKO-POLIKLINIČKI DIO

Ambulantno-polikliničku službu čine:

1.  Ambulanta za traumu, tumore i plastičnu  i rekonstruktivnu hirurgiju - 298 283

2. Ambulanta za prednji segment i keratoplastiku - 297 763

3. Ambulanta za konzilijarne preglede - 298 283

4. Kabinet za glaukom - 297 926

5. Kabinet za bolesti retine i neurooftalmologiju - 297 709

6. Kabinet za vitreoretinalnu hirurgiju - 297 309

7. Kabinet za ortopleoptiku sa strabologijom - 297 191

8. Kabinet za kontaktologiju - 297 773

9. Kabinet za očnu protetiku - 297 667

10. Kabinet za perimetriju - 297 376

11. Kabinet za OCT i ultrazvučnu dijagnostiku - 298 098

12. Kabinet za laser sa fluorosceinskom angiografijom - 297 704

13. Kabinet za elektroretinografiju - 297 191
 

Nove dijagnostičke i terapijske procedure:

Optička koherentna tomografija, OCT (2009.) godine aparat STRATUS, educirana dva ljekara i dva viša medicinska tehničara.Odbranjen jedan magistarski rad, a u pripremi dva magistarska rada.

Impresiona citologija (2009.) godine, mikroskopska stakla, pregled na patologiji. U   pripremi doktorska disertacija.

Pahimetrija, aparat pahimetar (2009.) godine, educirana dva ljekara. Odbranjen jedan magistarski rad.


Uvedene nove operativne procedure:

Lokalna aplikacija antitumorskih lijekova: Mitomycin C- MMC, 5- Fluorouracil, Interferon alfa -2b, Bevacizumab (2009.).

Intralezione injekcije steroida kod  halaciona i ožiljaka kapaka (2007).

Intravitrealna aplikacija triamcinolona-kenalog (2012.).

Operacije glaukoma sa implantatom (2010.), minišant, educirana dva operatera.

Trabekulektomija sa metabolitima, osposobljena dva operatera (2008. i dalje).

Keratoplastika sa amnionskom membranom, osposobljen jedan operater, nabavljeni frižideri za pohranu tkiva.

Obnovljena operacija transplatacija rožnice - keratoplastika (2011.) godina i ponovo (2012.), educiran jedan mlađi kolega, oprema od ranije nabavljena (2008-2009.).

Edukacija četiri ljekara za fakoemulzifikaciju (2010., 2011.) u Sarajevu uz supervizora iz Novog Sada. Doniran aparat Baush-Lomb-milenium (2009.) godine i formiran Wet. lab. za trening specijalizanata i mladih oftalmologa.

Edukacija dva ljekara za vitreoretinalnu hirurgiju u periodu (2009., 2010., 2011., 2012.) u (Beogradu, Ankari, Istanbulu, Ljubljani - godišnja stipendija ICO- International Council of Ophthmalogy za jednog doktora)

Objavljeno 1.8.2018 u 10:22
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 15 beba, od toga 8 dječaka i 7 djevojčica. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine KCUS pregledana su 203 pacijenta. U internističkoj ambulanti 82, a u hirurškoj ambulanti 121 pacijenta.