KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Struktura klinike - Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju

Na Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju je zaposleno 73 uposlenika, od toga:

-2 Profesora
-1 Docenta
-1 Asistent
-2 Primarijusa
-7 Magistara
-9 Specijalista
-3 Specijalizanta
-40 medicinskih sestara-tehničara
-1 Tehnički sekretar
-7 Radnica


Broj kreveta: 84 (poluintenzivna njega 20 kreveta, standardna njega 64 kreveta), od toga 1 apartman.

Odjeljenja:

- Odjeljenje za minimalnu invazivnu hirurgiju
- Odjeljenje hepatobilijarne hirurgije i transplantacije
- Odjeljenje za gastrointestinalnu hirurgiju
- Odjeljenje za proktologiju
- Odjeljenje dijagnostike i poliklinike

Nove dijagnostičke i terapeutske procedure:

Ezofagogastrična hirurgija: Uveden je onkološki pristup (Protokol) liječenju maligne bolesti želuca i jednjaka - gastrektomije sa ezofagektomijom,  D3 limfadenektomijom. Uvodi se minimalno invazivna hirurgija želuca u liječenju malignih i nemalignih stanja (laparoskopija). Educirani su kadrovi u inostranstvu (dva hirurga 2012.).

Hepatobilijarna hirurgija: uvedeni i apsolvirani najnoviji onkološki postulati u hirurgiji maligne i benigne bolesti pankreasa. Pancreatojejunostomije. Proksimalne i distalne resekcije pankreasa.

Sve vrste operativnih intervencije na bilijarnom stablu.

Operacije jetre su u cjelosti apsolvirane (anatomske i neanatomske resekcije) posljednjih 18 mjeseci sa preko 220 operacija.

Primjenjeni su najnoviji stavovi liječenju pancreatitisa, compartement sy. (PNEUMOIVAC).

Educiran kadar za transplantaciju jetre - tri hirurga (2009.). U toku je nabavka opreme i instrumentarijuma za transplantaciju jetre koja se uskoro očekuje. Formirani Timovi za eksplantaciju i timovi za transplantaciju jetre.

Hernije i pretilitet: sve operativne intervencije u hirurgiji hernija i hernioplastikama sa svim vrstama aloplastičkog materijala (Workshop, 2009., edukacija hirurga, Švicarska, 2008., kongresi i stručni sastanci u inostranstvu).

Uvodi se  minimalno invazivna hirurgija (TAP, TEP...)


Koloproktološka hirurgija:
Uveden onkološki protokol liječenja bolesnika sa kolorektalnim carcinomom (CRC) koji propisuje Onkološki konzilijum UKCS-a.

Uvedena je ekstenzivna resekcija rektuma, TME sa limfadenektomijom, te niske i ultraniske anastomoze (2010.-1012.) kao i  sinhrone resekcije meta promjena u jetri.

Kontinuirana i planirana edukacija kadra na mnogobrojnim svjetskim kongresima u domenu koloproktološke hirurgije. Edukacija dva hirurga u inostranstvu (2010.) u segmentu CRC.

U toku je uvođenje minimalno invazivne (laparoskopske hirurgija), kolorektuma (edukacija kadra - 4 hirurga, Pariz, 2011. i USA 2012.; Work shop 2012., Sarajevo).

Uvedena je hirurgija karlice: plastika karličnog poda - transabdominalna i perineoplastike i sa svim vrstama mrežica. Prolapsi i proksidencije rektuma su uspješno i u cjelosti apsolvirani.

U cjelosti je uvedena je hirurgija analnog kanala i terminalnog rektuma anokutanoplastike, gracilisplastike, plastike intestinokela, rektokela, vezikokela, HAL; HAL-RAR, te niske i ultraniske anastomoze kod  resekcije rektuma.
Inaugurirana je nova metoda "Liječenje perianalnih fistula poštednom fistulectomijom" koja je nakon prikazne operacije, prikazana na 9. Internacionalnom koloproktološkom kongresu u Berlinu (2012.) sa temom "Noviteti u koloproktološkoj hirurgiji", kao metoda Klinike za abdominalnu hirurgiju UKCS-a.

Klinika za abdominalnu hirurgiju UKCS-a je formirala i educirala timove za sve segmente usvojene sistematizacije svoje hirurgije (ezofagogastrični, hirurgiju jetre, pankreasa, hernija i pretiliteta, tim za kolon i rektum, tim za proktologiju, transplantacioni i eksplantacioni tim za jetru). Kompletnu kazuistiklu navedenog visokosofisticiranog segmenta je u cjelosti usvojila u segmentu otvorene hirurgije. Klinici gravitiraju pacijenti iz cijele Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Kosova i Sandžaka, kao i naši iseljenici iz svih krajeva svijeta.

Klinika za abdominalnu hirurgiju u tercijarnom segmentu je uvela veliki broj operativnih zahvata u segmentu minimalno invazivne (laparoskopske) hirurgije, pretežno u hirurgiji kolona i rektuma, želuca i jetre.
 

 

Objavljeno 1.8.2018 u 10:22
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 15 beba, od toga 8 dječaka i 7 djevojčica. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine KCUS pregledana su 203 pacijenta. U internističkoj ambulanti 82, a u hirurškoj ambulanti 121 pacijenta.