KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Struktura klinike - Psihijatrijska klinika


Struktura zaposlenih:

Ukupno zaposlenih: 117

Ljekara specijalista: 19

·Magistri medicinskih nauka: 6

·Doktori medicinskih nauka: 7

·Profesori: redovni profesori: 3, vanredni profesori: 2 , docent: 1.

Ljekari na specijalizaciji: 5

Psihologa: 5

DMS: 6

VMS: 3

SSS: 60

Sekretar: 1

Radnica: 17

Odjeljenja:

Odjeljenje urgentne psihijatrije (intenzivna I postintenzivna njega): 32 kreveta
Odjelenje za kliničku psihijatriju: 25 kreveta
Odjeljenje za prevenciju psihoza: 25 kreveta
Odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju- stacionarni dio: 10 kreveta; dnevni tretman (parcijalna hospitalizacija): 10 mjesta
Odjeljenje za kliničku psihoterapiju i stresom uslovljene poremećaje (parcijalna hospitalizacija): 40

Dnevna bolnica (parcijalna hospitalizacija): 40 mjesta
Ambulantno – polikliničko odjeljenje

Ukupan broj kreveta: 182

Stacionarni dio: 92

Dnevni tretman (parcijalna hospitalizacija): 90


Objavljeno 1.8.2018 u 10:22
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 15 beba, od toga 8 dječaka i 7 djevojčica. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine KCUS pregledana su 203 pacijenta. U internističkoj ambulanti 82, a u hirurškoj ambulanti 121 pacijenta.