KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Struktura klinike - Klinika za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju


Tim klinike za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju čini 8 specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije:

- 1 profesor
- 1 doktor medicinskih nauka
- 4 magistra magistra medicinskih nauka
- 2 primarijusa

Klinika za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju djeluje unutar Kliničkog centra kao vodeće zdravstvene ustanove. Predstavlja edukacijsku i naučnu bazu sa operativnim timovima educiranim u inostranstvu i sa višegodišnjim iskustvom iz ove oblasti hirurgije.


STRUKTURA KLINIKE

1. Odjeljenje za rekonstruktivnu hirurgiju i tumore sa operacionom salom
2. Odjeljenje za hirurgiju šake
3. Odjeljenje za opekotine sa intenzivnom njegom


Klinika za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju pruža usluge iz tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite


1. Rekonstruktivna hirurgija
- Primjena slobodnih tkivnih transplantata i režnjeva
- Primjena mikrovaskularnih (perforativnih) režnjeva različitog indikacijskog područja
- Rekonstruktivna hirurgija glave i vrata, torakalne i abdominalne regije
- Rekonstrukcija defekata na donjim ekstremitetima
- Rekonstrukcija genitalne regije
- Rekonstrukcija dekubitalnih ulceracija

2. Postonkološka rekonstrukcija dojke
- Rekonstrukcija autolognim (sopstvenim) tkivom (TRAM, DIEP)
- Rekonstrukcija ekspanderima i silikonskim implantatima

3. Hirurgija šake
- Primarno zbrinjavanje traume šake
- Tretman koštanih lezija
- Primarne i sekundarne rekonstrukcije tetivnih sistema
- Rekonstrukcije neurovaskularnih elemenata
- Tetivni transferi
- Tretman tenovaginitisa
- Tretman tumora šake
- Kompresivne neuropatije
- Tretman kongenitalnih anomalija šake

4. Tretman neoplazmi kože
- Primarni hirurški tretman malignoma kože
- Sentinel biopsije
- Radikalne limfadenekotmije

5. Mikrohirurgija
- Hirurgija perifernih nerava (primarne i sekundarne reparacije, neuroplastike)
- Primjena slobodnih mikrovaskularnih (perforativnih) režnjeva
- Replantacije
- Revaskularizacije
- Mirkohirurške rekonstrukcije prstiju nakon amputacionih povreda („thumb to toe" transplantacije)

6. Estetska hirurgija
- Korekcije pozicije i oblika ušnih školjki
- Estetske korekcije gornjih i donjih kapaka
- Zatezanje lica
- Funkcionalna i estetska korekcija nosa
- Estetska hirurgija dojki (augmentacijska mamoplastika, redukcijska mamoplastika, mastopeksija)
- Korekcija i zatezanje prednjeg trbušnog zida (abdomnoplastika)
- Liposukcija

7. Tretman opekotinske traume
- Reanimacioni tretman u sklopu intenzivnog monitoringa i terapije
- Konzervativni tretman
- Hirurški  tretman
- Rekonstruktivni tretman postopekotinskih sekvela
Objavljeno 1.8.2018 u 10:22
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 15 beba, od toga 8 dječaka i 7 djevojčica. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine KCUS pregledana su 203 pacijenta. U internističkoj ambulanti 82, a u hirurškoj ambulanti 121 pacijenta.