KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Struktura - Disciplina za zdravlje djeteta - Klinika za pedijatriju 1

Direktor Discipline je prof. dr. Edo Hasanbegović (CV)

PEDIJATRIJSKA KLINIKA 1

Šef Klinike: Doc.dr Danka Miličić-Pokrajac
(CV)
Glavna sestra Klinike: DMS Alma Hadžić

Pedijatrija 1 organizovana je kroz 3. odjeljenja:
  •  Odjeljenje I / Kardiologija/
  •  Odjeljenje II / Endokrinologija i Alergoimunoreumatologija/
  •  Odjeljenje III / Prijemna ambulanta i Gastroenterohepatologija/

Odjeljenje I / Kardiologija/

• Mr.sci.dr. Almira Kadić
• Mr.sci.dr. Mirza Halimić
•  Glavna sestra Odjela: DMS Mirsa Alečković

Organizaciona struktura Odjeljenja I
Kardiologija
Savjetovališta

Savjetovališta
•    Savjetovalište za kardiologiju
•    Kabinet za ehokardiografiju
•    Kabinet za funkcionalnu kardiološku dijagnostiku
Prostor:
• Lokacija odjeljenja: 7 etaža
• Kapacitet: 10 postelja
• Lokacija Savjetovališta:  drugi  sprat Polikliničkog dijela Pedijatrije
• Savjetovalište za kardiologiju
•Kabinet za ehokardiografiju
•Kabinet za funkcionalnu kardiološku dijagnostiku

Kadar:
• 3 specijalista
• 4 odjeljenjske sestre + 1 glavna sestra odjela
• 2 sestre u savjetovalištu od toga 1 Dipl.med.sestra

Aktivnosti:
 • Dijagnostičke procedure i tretmani pacijenata sa kongenitalnim i stečenim srčanim oboljenjima, reumatskim, sistemskim, poremećajima srčanog ritma, upalnim i neupalnim bolestima srca
• Pre- i postoperativni tretman kardiohirurskih pacijenata
• 24 satni Holter monitoring, EKG, KP
• Preventivna kardiologija
• Tilt table test
• Srčane kateterizacije  (dijagnostičke, terapijske)
• Ergometrija
•Transezofagealna ehokardiografija
•farmako i elektrokonverzija poremećaja ritma
• Provodenje nastave za studente medicine i stomatologije, subspecijalizacija iz Pedijatrijske   kardiologije
• Udruženje "Hrabra srca"

Odjeljenje II / Endokrinologija i Alergoimunoreumatologija/

2. Šef Odjela: Doc.dr Sniježana Hasanbegović (CV)
• Prim.dr. Midhat Mujić
 •Prim. mr. dr Aida Omerčahić – Dizdarević – subspecijalista kliničke imunologije i alergologije
•Mr.sci.dr. Velma Selmanović – subspecijalista kliničke imunologije i reumatologije
• Mr. sci.dr. dr Adisa Čengić - subspecijalista kliničke imunologije i alergologije
• Glavna sestra Odjela: DMS Elma Subašić

Organizaciona struktura Odjeljenja I I
        • Endokrinologija i dijabetes
        • Alergo-imuno-reumatologija
        • Savjetovališta

Savjetovališta
•    Savjetovalište za endokrinologiju i dijabetes melitus
•    Kabinet za inzulinske pumpe
•    Savjetovalište za alergologiju – alergološko testiranje na inhalatorne i nutritivne alergene, funkcionalno mjerenje plućne funkcije, mjerenje nitričnog oksida u izdahnutom zraku
•    Savjetovalište za urođeni deficit imuniteta – primarne imunodeficijencije i pedijatrijsku reumatologiju
Prostor Endokrinologije:
• Lokacija odjeljenja: 7 etaža
• Kapacitet: 8 postelja
• Lokacija Savjetovališta: 1. sprat Polikliničkog dijela Pedijatrije
• Endokrinološko savjetovalište
• Centar za terapiju insulinskim pumpama

Kadar Endokrinologija:
• 2 specijalista
• 5 odjeljenjske sestre + 1 Glavna sestra odjeljenja
• 1 sestre u savjetovalištu

Aktivnosti:
• kompletna dijagnostika i terapija poremecaja iz domena djecije endokrinologije;
• dijagnostika i terapija pacijenata sa poremecajima metabolizma kalcija, fosfora;
• dinamicki testovi u cilju dijagnostike poremecaja: rasta, puberteta, nadbubrezne i tireoidne zlijezde;
• 72 -satni monitoring glikemije CGMS aparatom uz interpretaciju nalaza; insulinoterapija dijabetesa djecije i adolescentne dobi (osim klasicnih insulina uvodimo terapiju brzim analozima i Glargin insulinom);
• terapija dijabetesa insulinskom pumpom;
• edukacija pacijenata sa dijabetesom u sklopu programa «Dijabetoloske skole»;
• monitoring pacijenata sa svim endokrinoloskim oboljenjma;
• provodenje nastave za studente medicinskog, stomatoloskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija.

Prostor Alergoimunoreumatologija :
• Lokacija odjeljenja: 7 etaža
• Kapacitet: 8 postelja + 1 postelja u sobi za izolaciju
• Lokacija Savjetovališta: 1. sprat Polikliničkog dijela Pedijatrije
• Savjetovalište za alergologiju (alergo testovi, Feno No –Niox)  i reumatološke bolesti
•Savjetovalište za kliničku imunologiju (primarne imunodeficijencije)

Kadar Alergoimunoreumatologija:
• 3 specijalista
• 2 odjeljenjske sestre
• 1 sestra u savjetovalištu

Aktivnosti:
• Dijagnostički testovi provokacije na nutritivne alergene
• Terapija teških alergijskih reakcija
• Dijagnostika i terapije primarnih, urođenih imunodeficijencija
• Terapija primarnih imunodeficijencija supkutanim imunoglobulinima (SCIG) putem infuzijske      pumpe uz edukaciju roditelja i pacijenata
• Postavljanje indikacije za transplantaciju koštane srži kod određene grupe djece sa teškim primarnim imunodeficijencijama
• Dijagnostika i terapija autoimunih i autoinflamatornih oboljenja
• Terapija autoimunih i autoinflamatornih oboljenja : imunosupresivna, citostatska i terapija biološkim lijekovima: anti TNFα - adalimumab, anti IL6 - Anakira, anti IL6 – tocylizumab, anti CD-20 – Riruximab
• Dijagnostički centar za primarne imunodeficijencije


Odjeljenje III / Prijemna ambulanta i Gastroenterohepatologija/

3. Šef Odjela: Prim.dr Edina Kovač-Vidaković
   • Mr.sci.dr. Melika Melunović
   • Dr Samra Rahmanović
   • Dr Tatjana Šimšić
   • Glavna sestra Odjela: DMS Puran Amela

Organizaciona struktura Odjeljenja III:
• Gastroenterohepatologija, poremećaji ishrane
• Prijemna ambulanta sa Dnevnom bolnicom
• Mliječna kuhinja

Savjetovališta
• Savjetovalilšte za gastroenterologiju
• Savjetovalište za hepatologiju i poremećaj ishrane
• Kabinet za endoskopiju
• Kabinet za funkcionalnu dijagnostiku digestivnog sistema

Prostor  Gastroenterohepatologije:
• Lokacija odjeljenja: 7 etaža
• Kapacitet: 10 kreveta
• Lokacija Savjetovališta:  prvi sprat polikliničkog dijela Discipline za zdravlje djeteta
• Sala za endoskopiju i funkcionalnu dijagnostiku

Kadar Gastroenterološkog odjela:
• 3 ljekara specijalista
• 6 odjeljenske sestre + 1 Glavna sestra odjeljenja
• 1 medicinska sestra u Gastroenterološkom savjetovalištu

Aktivnosti Gastroneterohepatologije:
Dijagnostičke procedure i liječenje djece sa različitim gastroenterohepatološkim oboljenjima. Provođenje praktičnog dijela nastave za studente medicine i stomatologije.

Prostor Prijemne ambulante sa Dnevnom bolnicom
• Lokacija: prizemlje Polikliničko ambulantnog odjela
• Kapacitet: 8 postelja
• Prijemna ambulanta + Dnevna bolnica

Kadar Prijemne ambulante sa Dnevnom bolnicom:
• 1 ljekara specijalista  + dežurni ljekari pedijatrijske specijalnosti
• 6 odjeljenske sestre + 1 Glavna sestra odjeljenja

Aktivnosti Prijemne ambulante sa Dnevnom bolnicom:
•Prijemna ambulanta radi svakim danom 24h  za sve bolesnike od uzrasta novorođenčeta do 18 godina koji su upućeni od strane nadležnog pedijatra ili služba hitne medicinske pomoći, gdje se vrši trijaža pacijenata i prijemi na odgovarajuće Odjele Discipline za zdravlje djeteta.
•U Dnevnoj bolnici primaju se pacijenti koji zahtijevaju kratak 24h boravak najčešće zbog stanja dehidracije, opstruktivnih bronhitisa, opservacija ili pripreme za dijagnostičke procedure.

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.