KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Struktura službe - OJ za kvalitet i sigurnost zdravstvenih uslugaSlužba djeluje kroz četiri odsjeka:

- Odsjek za upravljanje kvalitetom u zdravstvu i reviziji
- Odsjek za upravljanje rizikom i za odnose sa pacijentima i osobljem
- Odsjek za standardizaciju zdravstvene njege
- Odsjek za upravljanje kvalitetom strunih nemedicinskih službi


Struktura zaposlenih u OJ za kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga u još nepotpunom sastavu je slijedeća:

Prof.dr. : 1
Mr.: 3
Dr. stomatologije: 1
Dipl.ing.arh.: 1
Spec.ing.teh. 1
Dipl.med.sestra 2


 UKUPNO: 9

Objavljeno 18.6.2018 u 11:00
Tokom praznika u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 35 beba, od toga 18 dječaka i 17 djevojčica. - Tokom praznika u Klinici urgentne medicine pregledano je 633 pacijenta. U internističkoj 241, a u hirurškoj ambulanti 392 pacijenata.