KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

U KCUS održana dva simpozija i kongres

Četvrtak 22. dec/pro 2016.

U okviru Otvorenih vrata Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu odžana su dva Simpozija za zdravstvene radnike i saradnike Kantona Sarajevo. Simpozij pod nazivom: „Demencija kao zdravstveno socijalni izazov za budućnost" održan je 15.12.2016.g. u prostorijama Instituta za naučno istraživački rad i razvoj KCUS.

 

Organizatori Simpozijuma bili su: mr.sci. Amer Ovčina, koordinator za kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga i mr. Ernela Eminović, glavna medicinska sestra KCUS. Organizaciju Simpozija je podržala generalna direktorica KCUS prof.dr Sebija Izetbegović

 

Na Simpozijumu su govorili pozvani predavači ispred Udruženja „Demencija, kompetencija, ljubav" iz Beča, a koji se profesionalno bave demencijom. Direktorica Udruženja Mr.sci. Alma Beširević, akademski ekspert za demenciju sa svojim timom mas trenera za demenciju, prezentirala je sve aspekte demencije, probleme u ranom prepoznavanju, dijagnostici i tretmanu. Učesnici skupa imali su priliku da ovladaju vještinama komunikacije, te načinima brige i njege za osobe sa demencijom. Na skupu se govorilo i o komunikacijama sa osobama koje imaju tjelesne i mentalne poteškoće, te je ispred Udruženja gluhih i nagluhih osoba Kantona Sarajevo, predavanje imala g-đa Jasminka Proho, tumač znakovnog jezika, dipl.soc.rad.

 

Svi učesnici nakon predavanja dobili su Certifikat od strane Udruženja „Demencija, kompetencija, ljubav", a koje provodi trening obuke za profesionalce koji se bave demencijom. Ovo Udruženje se bavi i pružanjem usluga kućne njege i pomoći osobama sa demencijom na području Beča.

 

Simpozij „Bolničke infekcije- strateški plan za moderne bolnice" održan je 16.12.2016.g. u prostorijama Instituta za naučno istraživački rad i razvoj KCUS. U okviru Simpozija govorili su pozvani predavači iz Turske, Austrije, Makedonije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Edukacijom su obuhvaćena široka područja prevencije i kontrole bolničkih infekcija, te su date smjernice za uvođenje sistema za pojačanu kontrolu i nadzor nad istim u cilju svođenja na minimum.

Neprocjenjiva su bila iskustva stručnjaka iz ove oblasti, a koja su vješto prezentirana velikom broju pozvanih učesnika skupa.

 

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, također je bio jedan od pokrovitelja IV Kongresa njegovatelja-ica u BiH sa međunarodnim učešćem koji je održan u Hotelu „Park" u Vogošći u periodu 16. -18.12.2016.g., a koji je organiziran od strane NVO Udruženje „Trezvenost" u FBiH, koje se u okviru djelokruga svoga rada bavi pružanjem pomoći licima kojima je potrebna tuđa njega i pomoć, kulturom življenja, te edukativnim aktivnostima za njegovatelje-ice u BiH.

Na Kongresu su govorili brojni pozvani predavači među kojima su istaknuta izlaganja bila od strane dr. Paula Grossa iz Austrije, dr. palijativne medicine i gerontologije, prof.dr. Zorana Todorovića, kliničkog farmakologa, Žanete Bogoevske Miteve, dipl.med.sestare iz Makedonije, magistre Vesne Bratić, KBC Rebro, Vesne Imbronjev, specijalistkinje za javno zdravlje u Vojvodini, Brankice Grgurić, dipl.med.ses., SKB „Sveti duh" Zagreb i brojnih drugih izlagača iz BiH i inozemstva.

 

Cilj ovih skupova jeste pravljenje mostova saradnje sa stručnjacima iz BiH i inozemstva što doprinosi poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga kranjih korisnika zdravstvene zaštite.

KCUS
KCUS - Utorak 22. maj/svi 2018.
Novi MRI aparat zvanično počeo raditi
Objavljeno 14.5.2018 u 08:18
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 26 beba, od čega 14 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 411 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 271, a u internističkoj 140 pacijenata.