KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Unaprijeđenje kvalitete u KCUS 2016/2017

Četvrtak 10. aug/kol 2017.

Sarajevo, 10. avgust 2017 godine

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

U Amfiteatru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) danas je održan radovni sastanak posvećan unapređenju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u KCUS. Sastanak je organiziran od strane Sektora i Komisije za unaprijeđenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u KCUS.

 

Sastanku je prisustvovala generalna direktorica KCUS prof. dr. Sebija Izetbegović, glavna setra KCUS, direktori disciplina, šefovi OJ/Klinika i odjela, glavne sestre – tehničari klinika i odjela, koordinatori za kvalitet OJ/Klinika, te pacijenti i njihovi zastupnici koji sarađuju sa Komisijom i Sektorom za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

 

U okviru sastanka održana je i prezentacija sa detaljnim izvještajem o postignutim rezultatima na poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u 2016/2017. Prezentaciju je održao koordinator za kvalitet u zdravstvu i standardizaciju zdravstvenih usluga, mr.sci. Amer Ovčina. Naglašeno je da su postignuti zavidni rezultati u uspostavi kvalitete zdravstvenih usluga, zahvaljujući aktivnom angažmanu većeg broja Klinika u KCUS i podršci menadžmenta KCUS.

 

Kako je Ovčina istakao, u okviru 2016/2017.godine kreirane su i usvojene brojne operativne politike i procedure i klinički putevi, a koji definiraju i standardiziraju ključne procese rada, te brojni drugi strateški dokumenti kvaliteta usmjereni na poboljšanje zdravstvenih usluga. U svom izlaganju naveo je da KCUS prati i analizira neželjene pojave i incidentne situacije, što se prikazuje u godišnjem izvještavanju o indikatorima kvaliteta.

„Ponosni smo što smo u protekloj godini završili akreditaciju Centra za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV/AIDS pri Klinici za infektivne bolesti, što smo požtrvovanim radom pripremili pet Klinika za proces akreditacije, istakao je mr.sci. Ovčina.

Ovčina je u svojoj prezentaciji istakao i aktivnosti menadžmenta KCUS na poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga. Reorganizacija i poboljšanje ambijenta na Klinikama, smanjenje broja bolesničkih dana, smanjenje čekanja na dijagnostičke i terapijske usluge, interna edukacija i evaluacija procesa rada samo su jedan dio aktivnosti koje su doprinjele kvalitetu zdravstvenih usluga u KCUS.

 

Prema riječima prof. dr. Sebije Izetbegović, cilj ove uprave je da primarno omogući pacijentu kvalitetnu zdravstvenu uslugu, te da da smjernice unapređenju zdravstvene zaštite u BiH.

„Mi nemamo vremena za gubljenje. Naše je da radimo i nemojte se brinuti zbog zlonamjernih komentara. Bolji smo kada nas napadaju, a reorganizacija rada koja je sprovedena u KCUS rezultirala je velikim finansijskim uštedama, poboljšanjem uslova rada za uposlenike, te poboljšanjem kvalitete zdravstvenih usluga", poručila je prof. dr. Izetbegović, uposlenicma KCUS.

Navela je da sve što je do sada urađeno predstavlja zajednički uspjeh svih uposlenika, te da je obaveza svih da predano rade kako bi se poboljšao kvalitet zdravstvenih usluga. Za najbolje postignute rezultate u radu uposlenici će biti nagrađivani.

 

 

 

Nakon izlaganja brojni uposlenici i pacijenti diskutovali su o kvaliteti zdravstvenih usluga, iznosili svoje zadovoljstvo postignutim rezutatima menadžmenta, sektora i komisije za kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga, davali sugestije i prijedloge za poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga, te iskazali punu podršku radu menadžmenta i upostavljanju sistema kvaliteta u KCUS.

 

Ramiza Karović, pacijentica Klinike za onkoligiju zahvalila se javno svim uposlenicima KCUS, te istakla prvenstveno ljudski odnos prema pacijentima. Riječi hvale uputio je Suad Kršo, pacijent Klinike za kardiohirurgiju KCUS, te naveo da mu nije jasno zašto neki uporno i zlonomjerno iznose neistine protiv KCUS.

 

Na kraju je zaključeno da primarni cilj svih uposlenika i menadžmenta treba da bude usmjeren na svakodnevno poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga, a na opće zadovoljstvo kako korisnika, tako i pružaoca zdravstvenih usluga.

 

PRESS KCUS

 

KCUS
KCUS - Srijeda 12. sep/ruj 2018.
OTVORENO PISMO JAVNOSTI
KCUS - Srijeda 29. aug/kol 2018.
KCUS prvi u FBiH uvodi testiranje na BRAF analizu
KCUS - Ponedjeljak 20. aug/kol 2018.
Pohvala pacijentice
Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.